EkolojiManşet

Polonezköy için son 10 gün!

0
©4.bp.blogspot.com Polonezköy Tabiat Parkı, 184 tabiat parkından biri
©4.bp.blogspot.com Polonezköy Tabiat Parkı, 184 tabiat parkından biri

©4.bp.blogspot.com
Polonezköy Tabiat Parkı, 184 tabiat parkından biri

İstanbul’un Beykoz ilçesine bağlı Polonezköy, 1994’te Tabiat Parkı ilan edilmişti. Üst ölçekli planları bulunan alan için alt ölçek koruma imar planlarının (nazım imar planı ve uygulama imar plan) hazırlık çalışmaları tamamlandı ve belediye planı ilgililerin itiraz ve görüşleri için askıya çıkardı. 24 Ocak’a kadar askıda kalacak plan ile ilgili özellikle sivil toplum kuruluşları olumsuz görüş bildiriyor.

Radikal’den Serdar Ocak’ın haberine göre Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Genel Sekreteri A. Burak Atlar, planla ilgili henüz inceleme aşamasında olduklarını ancak itiraz noktaları olduğunu belirtirken İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi’nden Prof.Dr. Sedat Ayanoğlu önerilen plan kararlarının Polonezköy Tabiat Parkı’nın Uzun Vadeli Gelişme Planı’nın önüne geçeceğini iddia etti.

Şehir Plancıları Odası Genel Sekreteri Dr. Ümit Özcan, plan incemelerinin ciddi ve titizlikle yürütülen çalışmalar olduğunu, askı süresi bitmeden itiraz konularının netleşmeyeceğini söylerken, koruma alanlarında planlama süreçleri ile ilgili olarak “plan kararları yerleşimin yerel nüfus artışından kaynaklanan gereksinimlere yanıt verecek şekilde verilmeli ancak bu şekilde tabiat parkı anlamlı biçimde yaşamını sürdürebilir. Ama alan güzel diyerek tabiat parkının fonksiyon değiştirmesine ve nitelik kaybına neden olabilecek yapılaşma kararlarından kesinlikle kaçınılmalı. Planlama kararları rantı yüksek imar alanları yaratıp mevcut nüfusun tasfiyesine neden olmamalı” dedi.

Koruma alanlarında planlama süreçleri nasıl işliyor?

Milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları, sulak alanlar, özel çevre koruma bölgeleri ve doğal sit alanlarında yapılacak imar planlama çalışmaları Korunan Alanlarda Yapılacak Planlara Dair Yönetmelik’e göre yapılıyor. İlk olarak Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından uzun devreli gelişme planı veya yönetim planları hazırlanır. Yönetmeliğe göre bu planlarda, kaynak değerlerinin etkin korunması, devamlılığının sağlanması, koruma-kullanma dengesi gözetilerek arazi kullanım kararları geliştirilir ve alanın etkileşimde olduğu yerleşimler varsa bunların olumsuz etkileri dikkate alınarak sosyo-ekonomik faaliyetler belirleniyor.

Planlama alanı içinde yerleşim yeri varsa, uzun vadeli gelişme planının kararlarına göre 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planları hazırlanıyor. Planları İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü inceleyip uygunsa Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’nun kararı ile teknik inceleme için Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’ne (TVKGM) gönderiyor.  Planlar onaylandıktan sonra 30 gün boyunca askıda kalıyor, bu süre içinde yapılan itirazlar TVKGM tarafından tekrar değerlendirilip Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunuluyor.

İtiraz süresi Polonezköy Tabiat Parkı içindeki köy yerleşimin imar planları için 24 Ocak’ta bitiyor.

(Yeşil Gazete, Radikal)

More in Ekoloji

You may also like

Comments

Comments are closed.