EkolojiKazdağları GünlüğüManşet

Paylan: Kirazlı altın madeni projesinde nasıl bir kamu yararı var?

0

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yanıtlaması istemiyle, Kazdağları’ndaki Kirazlı altın maden projesi için önerge veren HDP’li Garo Paylan, ÇED raporuna uymayan firma hakkında ne yapılacağını sordu.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yanıtlaması istemiyle, Çanakkale’deki Kirazlı Altın Madeni projesi için soru önergesi verdi. Paylan, Mart 2019’da inşaat faaliyetlerine başlama izni verilen proje kapsamında yürütülen çalışmaların kamuoyunun yoğun tepkisiyle karşılaştığına, yöre halkı ve sivil toplum örgtülrenin tüm itirazlarına rağmen çalışmalarına devam edildiğine dikkat çekti. .

Paylan soru önergesinde şu görüşleri paylaştı: “Kazdağları ve bölgenin genel ekolojik dengesi adına büyük bir “katliam” olarak nitelenen proje ile siyanürlü altın madenciliği yapılmak istenmektedir. Proje için 10 yıl önce hazırlandığı iddia edilen ÇED raporunda 45.650 adet kadar, doğada “yıkım” anlamına gelecek sayıda, ağacın kesilmesine izin verilmiştir. Dahası proje kapsamında, ÇED raporuna aykırı biçimde, bu miktarın dahi 4 kat üstüne çıkılarak 195.000 adet ağaç kesimi gerçekleştirilmiştir. Söz konusu kesim çalışmalarında gerçekleşen “traşlama” ve ortaya çıkan doğal tahribat, görüntüler aracılığıyla  kamuoyuna yansımıştır. Ayrıca proje kapsamında tonlarca siyanürün kullanılacak olması da kamuoyunda halk sağlığı bakımından ciddi tepkilere neden olmaktadır.”

Siyanürlü altın madenciliğinin, 180 bin insanın tek su kaynağı olan Atikhisar Barajı ile aynı su havzasında yapılacağını hatırlatan Paylan, Bakan Murat Kurum’dan şu soruları yanıtlamasını istedi:

  1. Ormanı meydana getiren her bir ağacın on yıllar içinde yetişkin hale geldiği, doğaya ve canlı yaşamına olan katkıları hesaba katıldığında, bu canlılığa son veren altın veya herhangi türden maden çıkarma çalışmasının yapılmasında nasıl bir kamu yararı bulunmaktadır?
  2. Kirazlı Altın Madeni Projesi çalışmaları kapsamında, ÇED raporuna aykırı olacak şekilde 195 bin ağacın kesildiği iddiaları doğru mudur? ÇED raporuna aykırı olarak ve hukuksal süreç devam ederken kesildiği iddia edilen ağaç sayısına dair bir araştırma yürütmekte misiniz?
  3. Söz konusu proje için, hukuki süreç tamamlanmadan gayri sıhhi müessese ve işletme izni verildiği iddiaları gerçeği yansıtmakta mıdır?
  4. Şirketlerin ÇED kararlarına uyup uymaması şirketlere yahut keyfiyete bağlı bir hal aldı ise, ÇED raporlarına salt hukuksal anlamda bir prosedür olarak mı gerek duyulmaktadır?
  5. Maden projesinde kullanılacak olan tonlarca siyanür ve açığa çıkan başka ağır metallerin bölgenin tek içme, kullanma ve sulama kaynağı olan Atikhisar Barajı sularına karışma durumunda oluşabilecek halk sağlığı sorunları hesaba katılmış mıdır?
  6. Kesilen ağaçların yanı sıra, bölge habitatında var olan kaç canlı türü zarar görmüş veya çalışmalardan etkilenmiştir? Hazırlanan ÇED raporunda bu yönde değerlendirmelere gerek görülmüş; yer verilmiş midir?
  7. Çalışmaları hukuki sorumluluğuna aykırı biçimde yürüttüğü iddia edilen proje sahibi şirkete bir yaptırım uygulanacak mıdır? Bu proje iptal edilecek midir?

More in Ekoloji

You may also like

Comments

Comments are closed.