EnerjiManşet

[Özel Haber] Aliağa’daki petrokok yakıtlı termik santralin ÇED davasında “halkın katılımı” itirazı

0

İzmir Aliağa’da yapılması planlanan “Socar Power Termik Santrali Entegre Projesi”ne verilen ÇED kararının iptali ve yürütmenin durdurulması için EGEÇEP’in açtığı davada, mahkeme kurulundan bir üye ÇED katılım toplantısı süreci tam olarak yerine getirilmediği gerekçesiyle ÇED olumlu raporunun kabulune karşı oy kullandı. EGEÇEP adına davayı açan avukatlardan Arif Ali Cangı’ya göre bu itiraz sonraki çevre davaları için önemli bir emsal olabilir.

zHfIVGMBracGCoL-556x313-noPad

Socar Power Termik Santrali Entegre Projesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan 10 Temmuz 2013 tarihinde ÇED olumlu kararı almıştı. EGEÇEP, ÇED raporunun “hukuka aykırı olması ve işlemin uygulanmasının giderimi olanaksız zararlar doğuracak olması” nedeniyle öncelikle yürütmenin durdurulmasına, ardından projenin iptali için dava açtı.

“ÇED Halkın katılımı toplantısı aşaması yerine getirilmedi”

İzmir 3.İdare Mahkemesi 5 Şubat tarihinde verdiği ara kararında oy çokluğu ile bölgede keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmasına, keşif ve bilirkişi raporu alındıktan sonra yürütmeyi durdurma konusunun incelenmesine karar verdi. Üç kişilik mahkeme üyesinden biri ÇED raporu sürecinin yerine getirilmediği gerekçesiyle karara karşı oy verdi. Karşı oy gerekçesi şöyle:

“Halkın katılımı toplantısının halkın tepkisinden dolayı yapılmayarak yalnızca tutanak düzenlendiği, toplantının güvenlik açısından yapılamayacağının anlaşılması halinde başka bir güne ertelenebileceği, ancak bir ertelenme kararı verilmeksizin yalnızca tutanak düzenlendiği, toplantının ve toplantıda öne sürülecek görüşlerin ÇED süreci yönünden önemli bir niteliği bulunduğu (..) bu haliyle ÇED sürecinin, halkın katılım toplantısı aşamasının yerine getirilmemek suretiyle tamamlandığı anlaşılmakta.halkın katılımı toplantısının yapılmaması, ÇED olumlu kararını hukuken sakatlayacağı dikkate alındığında, dava konusu işlemin bulunduğu aşama itibariyle yürütmesinin durdurulmasına karar verilmesi gerektiği görüşüyle, keşif ve bilirkişi yaptırılmasına yönelik çoğunluk kararına katılmıyorum”

22 Ekim 2013’te entegre tesis için ÇED halkı bilgilendirme toplantısı ilanı çıkmış, Aliağa halkının protestoları neticesiyle toplantı yapılmamıştı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Komisyonu, tutanak tutarak toplantının yapılmama nedeni olarak “halkın tepkisi”ni göstermişti.

dscn0086

“Bu azınlık oyunu çoğunluk oyu haline getirmeliyiz”

Avukat Arif Ali Cangı, itirazı şöyle yorumladı:
“Keşfe gerek kalmadan yürütmeyi durdurma kararı verilmesi gerektiğini söylüyor itiraz eden üye. İlk itiraz olarak önemli. Azınlık oyu olduğunun farkındayız ama bunu çoğunluk oyu haline getirmeliyiz. İdari yargının ÇED sürecinde halkın katılımını önemsemesinin çevre mücadelesine ciddi katkıları olacaktır.”

SOCAR petrokok yakacak

Aliağa’daki Demir Çelik Fabrikaları, Haddehaneler, Petro-kimya ve Gemi Söküm gibi tesisleri bölgenin yaşamı halihazırda tehdit ediyor. Bölgedeki en güncel tehlike ise yapılmaya çalışılan 10’a yakın termik santral. Bunlardan üç tanesi Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) iznini aldı, bir tanesinin inşaatı bitmek üzere.ÇED İznin alanlardan bir tanesi de rafinerinin artık ürünü olan Petrokoku yakacak olan SOCAR Power Termik Santrali.

Santralden yılda 96 bin ton kül çıkacak 

Santralden yılda 96 bin ton kül çıkacağı öngörülüyor. Söz konusu külün içinde kadmiyum, civa, kurşun, arsenik gibi ağır metaller bulunacak. Ayrıca santral alanının 400 metre gündeyinde bulunan ve endüstriyel atık düzenli depolama sahası olarak kullanılacak alan “orman sayılan alan” sınıfına giriyor. Soğutma amacıyla denizden çekilip ısınmış olarak geri verilecek olağanüstü miktardaki deniz suyu da santralin yaratacğı çevre problemlerinden sadece bir tanesi.

(Yeşil Gazete)

More in Enerji

You may also like

Comments

Comments are closed.