Doğa Mücadelesiİklim KriziManşet

Oxfam: Milyarderler, ortalama bir insandan bir milyon kat daha fazla sera gazından sorumlu

0

Dünyanın önde gelen düşünce kuruluşlarından Oxfam,”Karbon Milyarderleri: Dünyanın en zenginlerinin yatırım emisyonları” başlıklı yeni raporunda, dünyanın en zengin 125 milyarderin dünyanın en büyük şirketlerinden bazılarına yaptığı yatırımları ve bu yatırımların karbon emisyonlarını analiz etti.

Rapora göre dünyanın en zengin insanları, sıradan insanların aksine devasa ve sürdürülemez miktarlarda karbon salıyor ve dünyanın en zengin milyarderlerinden 125’inin emisyonlarının yüzde 50 ila 70’i yatırımlarından kaynaklanıyor.

Milyarderlerin özel jetleri ve yatları da dahil olmak üzere yaşam tarzlarından kaynaklanan emisyonlar, ortalama bir insanınkinin binlerce katı. Ancak yatırımlarından kaynaklanan emisyonları dahil edince, karbon emisyonları bir milyon kat daha fazlasına çıkıyor.

Bir milyarder bir yılda ortalama bir ülkeninki kadar emisyon üretiyor

Analize göre, 183 şirkette toplamda 2,4 trilyon dolarlık paya sahip bu milyarderlerin yatırımları kişi başına yıllık ortalama 3 milyon ton CO2e -yaklaşık olarak Fransa’nın yıllık toplam emisyonu- salıyor. Bu, insanlığın en alt yüzde 90’lık kısmındaki herhangi bir kişinin emisyonunun bir milyon katından fazla.

Analize dahil edilen milyarderler tarafından yatırılan her milyon dolar için her yıl 162,34 ton CO2e salınıyor.

Çalışma ayrıca fosil yakıtlar ve çimento gibi kirletici endüstrilerdeki milyarder yatırımlarının, Standard & Poor 500 şirketler grubunun ortalamasının iki katı olduğunu ortaya koyuyor.

Rapordan “Karbon Eşitsizliği” tablosu. Dünyanın en düşük gelirli yüzde 50’lik kesimi yıllık 1.6 ton emisy on üretirken binde birlik zengin kesimi 2.53 ton sera gazı emisyonuna neden oluyor.

Milyarderler, dünyanın en büyük ve en güçlü şirketlerinin çoğunda büyük hisselere sahiptir ve bu da onlara bu şirketlerin hareket etme şeklini belirleme gücü veriyor. İklim adaleti için mücadele edenlerin uzun zamandır gündeminde, hükümetler, şirketleri ve yatırımcıları karbon emisyonlarını azaltmaya zorlamak için yasalar çıkarması, daha katı raporlama gereklilikleri uygulaması ve kirletici endüstrilerdeki servet ve yatırımlara yeni vergiler getirmesi var.

Milyarderlerin yatırım seçimleri geleceğimizi belirliyor

Raporun sonunda “Toplumdaki en zenginler dışındaki kişiler, servetlerinin emisyonları üzerinde çok az etki sahibi. Öte yandan, en zenginlerin nereye yatırım yapacakları konusunda bir seçeneği var bu da yatırımlarının karbon yoğunluğunu incelemeyi daha da önemli hale getiriyor. Milyarderler muazzam servetleriyle dikkatli ve stratejik yatırımlar yaparsa, bu potansiyel olarak varlıklarını çevre için net bir pozitife dönüştürebilir.” değerlendirmesi yer alıyor.

Analiz ayrıca, örneklemdeki milyarderlerin yatırımlarını daha güçlü çevresel ve sosyal standartlara sahip bir fona taşımaları halinde, emisyonlarının yoğunluğunu dört kata kadar azaltabileceğini gösteriyor.

Oxfam GB İcra Kurulu Başkanı Danny Sriskandarajah şunları söyledi:

“Büyük şirketlerin ve onların zengin yatırımcılarının küresel iklim krizine yol açan kirlilikten kâr elde etmede oynadıkları rolü ortaya çıkarmak ve değiştirmek için COP27’ye ihtiyacımız var.”

Doğu Afrika‘daki yıkıcı kuraklık ve Pakistan‘daki feci sel ile gördüğümüz gibi, en çok acı çekenler,  buna neden olmak için en az şeyi yapan düşük gelirli ülkelerdeki insanlar.

You may also like

Comments

Comments are closed.