ManşetSağlıkTürkiye

Otistikler Derneği: Toplumcu sağlık ve eğitim politikaları geliştirilmeli

0

Otistikler Derneği Yönetim Kurulu, 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü için bir açıklama yaptı.

Otizmin toplumun tüm kesimlerini ilgilendirdiğinin altı çizilen açıklamada, mevcut sorunların pandemiyle birlikte daha da ağırlaştığı kaydedildi.

Ayrıca, açıklamada herkese eşit ve ücretsiz sağlık-eğitim, otistikler ve yakınları için ücretsiz nitelikli psikososyal hizmetler, gelişimsel bozukluğu olan tüm gençler ve erişkinler için nitelikli mesleki eğitim ve istihdam imkanlarının sağlanması da talep edildi.

‘Yaşamları çekilmez hale geldi’

Açıklamada, toplumda artan ayrımcılık ve farklı olana yapılan saldırganlığın toplum olarak bilinçlenmenin önüne geçtiği gibi, farklılık yaşayan kimselerin yaşamlarını çekilmez hale getirdiği kaydedildi:

Otizmin toplumsal bir mesele olduğunu yıllardır dile getiriyoruz. Toplumsal bir meseledir, çünkü sadece otizmle ilişkisi olanları değil, toplumun tüm kesimlerini az ya da çok ilgilendirmektedir. Bu gerçek artık daha açık görülebilmektedir. Otizm spektrumunda tanı alan çocuk sayısı dünya çapında giderek artmakta, otizm gündelik yaşamımızda daha fazla duyulur hale gelmektedir. Okullarımızda kaynaştırma öğrencisi binlerce çocuk ve genç, okullardan mezun ya da eğitimlerini tamamlayamamış binlerce erişkin yaşta otizmli birey bulunuyor. Ve onların yakınları; anneleri, babaları, kardeşleri…

Toplumda gün geçtikçe artan ayrımcılık, şiddet ve farklı olana yönelen saldırganlık, toplum olarak bilinçlenebilmemizin önüne engel oluşturuyor. Farklılık yüzünden mağdur durumda olanların yaşamlarını çekilmez hale getiriyor.”

Talepler sıralandı

Pandemiyle birlikte durumun daha da ağır hale geldiği belirtilen açıklamada talepler şöyle sıralandı:

Eğitim meselesine gelince… Otizmin (ve benzeri gelişimsel bozuklukların) nasıl ele alınacağına dair ciddi bir karışıklık olduğu artık sadece eğitimcilerin değil, anne babaların, diğer aile üyelerinin ve yakın çevrenin bildiği bir gerçek. Sağlık hizmetleri ise son derece eşitsiz bir biçimde veriliyor ya da verilemiyor. Nitelikli bilgilendirme, yönlendirme sistematiğiyle yaşamaları boyunca hiç karşılaşmayan bu aileler birtakım sosyal hakları olduğunu dahi bilmiyorlar.

Taleplerimizi sıralıyoruz:

Herkese eşit ve ücretsiz sağlık,
Herkese eşit ve ücretsiz eğitim,
Otistikler ve yakınları için ücretsiz nitelikli psikososyal hizmetler,
Gelişimsel bozukluğu olan tüm gençler ve erişkinler için nitelikli mesleki eğitim ve istihdam imkânları,
Ailelerin bir bütün olarak ele alınacakları psikolojik destek sistemleri,
Erken yaşlarda yaygın tarama ve erken tanı-müdahale çalışmaları,
Toplumsal bilinç için okullardan başlamak üzere devlet eliyle süren bilinçlendirme çalışmaları.”

‘Toplumcu sağlık ve eğitim politikaları geliştirilmeli’

Taleplerin ancak toplumcu sağlık ve eğitim politikalarının geliştirilmesiyle mümkün olacağı kaydedilen açıklamada, otizmi bir rant arayışına dönüştüren anlayışın etik bulunmadığının da altı çizildi:

Tüm bu talepler ancak ve ancak toplumcu sağlık ve eğitim politikalarının geliştirilmesi ile mümkündür. Bu yönde geliştirilmeyen politikaların dışında kalan her türlü girişimi günü kurtaran iyileştirmeler olarak görüyor, hesapsız ve plansız buluyoruz. Faydadan çok zararı olduğunu yaşayarak görüyoruz. Otizmi yaşayan ailelere ‘hiç olmazsa…’ diye diye gün geçtikçe daha azına razı olmayı dayatan bu anlayışı kabul edemeyeceğimizi kamuoyuna bildiriyoruz.

Otizmi bir rant alanına dönüştüren anlayışları da etik bulmadığımızı bir kez daha tekrarlama ihtiyacı hissediyoruz. Meseleyi topluma, salt maddi yardım toplama ve ‘farkındalık’ adı altında yüzeysel içerikler olarak sunan sivil toplum anlayışlarını toplumsal bilinçlenme açısından hiçbir zaman yeterli bulmamıştık. 2021 yılı itibariyle bu anlayışımızın doğrulandığını görmekten ancak biraz sevinebiliriz. Ama bizce asıl odaklanılması gereken; farklı gelişimsel özellikli çocukları olan anne-babaların gelecek endişesi ve çocukların bugünden itibaren doğru ve gerekli desteği alabilmesidir.”

More in Manşet

You may also like

Comments

Comments are closed.