ManşetTürkiye

Osman Kavala’dan AİHM kararı yorumu: Yargı mensuplarına güç vereceğine inanıyorum

0
Çizim: Murat Başol

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Büyük Dairesi’nin 18 Ekim 2017’den beri tutuklu olan iş insanı Osman Kavala hakkında dün duyurduğu karara ilişkin Kavala’dan açıklama geldi:

“Yargı mensuplarına güç vereceğine inanıyorum.”

AİHM,  Kavala davasında, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi‘nin 2 Şubat 2022’de başlattığı ihlal prosedürü kapsamındaki kararını açıklamış; Türkiye’nin Kavala’ya 7 bin 500 Euro ödemesine karar verilmişti.

AİHM: Türkiye Kavala Davası’nda yükümlülüklerini yerine getirmedi

Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi‘nin (AİHS) 46‘ıncı maddesini ihlal ettiği yönünde karara Osman Kavala, şu değerlendirmede bulundu:

“Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 10 Aralık 2019’da aldığı kararda tutuklanmamın somut delillere dayanmadığını ve siyasi amaçlarla tutuklandığımı hükme bağlamıştı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, dün açıklanan kararında hukuksuz uygulamaların ve yargı süreci üzerindeki siyasi etkilerin hala devam ettiğini hükme bağladı. Bu karar, mevcut yasaların siyasi saiklerle keyfi bir biçimde kullanıldığını açıkça ortaya koymuştur.
Bu kararın tüm baskılara rağmen temel hukuk ilkelerine göre davranmakta ısrar eden yargı mensuplarına güç vereceğine inanıyorum.”

Madde 46:

1. Yüksek Taraf Devletler, taraf oldukları davalarda Mahkemenin nihai kararlarına uymayı taahhüt ederler. 

2. Mahkemenin nihai kararı, kararın uygulanmasını denetleyecek olan Bakanlar Komitesine gönderilir. 

3. Bakanlar Komitesi, kesinleşen bir kararın icrasının denetlenmesinin, söz konusu kararın yorumundan kaynaklanan bir zorluk nedeniyle engellendiği kanaatinde ise, bu yorum konusunda karar vermesi için Mahkeme’ye başvurabilir. Mahkeme’ye başvurma kararı, Komite toplantılarına katılma hakkına sahip temsilcilerin üçte iki oy çokluğu ile alınır.

4. Bakanlar Komitesi, bir Yüksek Sözleşmeci Taraf’ın, taraf olduğu bir davada verilen kesin karara uygun davranmayı reddettiği görüşünde ise, ilgili Taraf’a ihtarda bulunduktan sonra, Komite toplantılarına katılmaya yetkili temsilcilerin üçte iki oy çokluğu ile alınacak bir kararla, ilgili Taraf’ın 1. fıkrada öngörülen yükümlülüğünü yerine getirmediği meselesini Mahkeme’ye intikal ettirebilir. 

5. Mahkeme 1. fıkranın ihlal edildiğini tespit ederse, alınacak önlemleri değerlendirmesi için davayı Bakanlar Komitesi’ne gönderir. Mahkeme, eğer 1. fıkranın ihlal edilmediğini saptarsa, davayı, incelemesine son verecek kararı alması için Bakanlar Komitesi’ne iletir.

Kavala’nın avukatları: AİHM kararı ve uluslararası ceza hukuku normları çiğnendi
Avrupa Parlamentosu: Kavala’ya verilen ceza, Türkiye’nin AB umutlarını tamamen yok etti
Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri, Kavala mütalaasını yayınladı: Türkiye AİHM’e sevk edilebilir

More in Manşet

You may also like

Comments

Comments are closed.