EkolojiManşet

Orman ve milli parklara lüks çadır tesisleri izni

0

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Resmi Gazete’de bugün ‘Lüks çadır tesisleri nitelikler’ yönetmeliği yayımlandı. Yönetmelik kapsamında , orman vasıflı olanlar dâhil Hazine taşınmazları ile tescili mümkün olan devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerde, lüks çadır tesisleri yapılmasının önü açıldı.

Yönetmeliğe göre söz konusu yerler lüks çadır’ tesislerine 20 yılı geçmemek kaydıyla kiralanabilecek.

Ormana yapılabilir ama ağaç kesilemez…

Düzenlemeye göre; tesislerin kurulumunda ağaç kesilmemesi esas alınacak. Yönetmelikte ayrıca alanın doğal dokusuna aykırılık teşkil edecek şekilde peyzaj düzenlemesi yapılmayacağı belirtildi.

Öte yandan tesislerin, orman alanlarında yapılması durumunda ağaç rölöve planının da hazırlanması zorunlu tutulacak.  Lüks çadır tesislerinin faaliyette bulunabilmesi için Bakanlıktan turizm işletmesi belgesi alınması zorunlu tutuluyor.

Çevre düzenlemelerinde beton, çimento, tuğla, seramik, plastik ve asfalt kullanılamayacağı belirtilen yönetmelikte açık alanda kullanılan ekipmanların ahşap ve/veya metal malzeme olması isteniyor.

Tesis genelinde kullanılacak her türlü temizlik malzemesinin ise (yüzey temizleyiciler, bulaşık deterjanı, şampuan ve duş jelleri ve benzeri) ve tesisten atık olarak çıkacak her türlü malzeme (ambalaj, saklama kapları, çöp poşeti ve benzeri) doğada biyolojik olarak parçalanabilir ve çevre dostu olması gerekliliği aranıyor.

Tesislerde müşteri yatak kapasitesinin en az yüzde 50’sine denk gelen sayıda personel istihdamı bulunması da zorunlu tutuluyor.

Milli park ve tabiat parkları da etkilenecek

Öte yandan lüks çadır tesislerinin özel mülkiyette yapılabilmesi için yerleşim tasarım ve yönetim planlarının yanı sıra ilgili mevzuat uyarınca imar planlarının da onaylanması zorunlu.

Bu tesislerin milli park, tabiat parkı ile 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında bulunan sit alanları içerisinde yer alması durumunda, ilgili kurum, kurul ve komisyonların olumlu görüşü alınması, bununla birlikte yerleşim tasarım ve yönetim planının yanı sıra 2863 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelikleri uyarınca koruma amaçlı imar planı yapılması da zorunlu tutuluyor.

Lüks çadır tesisleri nedir?

Bakanlığın tanımına göre lüks çadır şu şekilde ifade ediliyor:

“Doğada lüks ve konforlu konaklama imkânı sunan, temelsiz ahşap platform üzerine, doğal ışık alacak şekilde düzenlenen, doğa ve hava etkilerine karşı korunaklı, ilgili akreditasyon kuruluşlarından sertifika almış yangına dayanıklı, ses ve su geçirmeyen çadır malzemesi kullanılan, nitelikli tefriş dekorasyon malzemeleri kullanılan bez çadırlar, bell tent, yurt, domme, bubble, safari çadırı, çatısı açılabilen ya da yarı açık çadırlar.”

Lüks çadır tesislerinin tanımında ise “Yerleşim tasarım ve yönetim planı ile koşulları belirlenen, doğal çevre ile uyumlu, doğal peyzajların çeşitli ve yenilikçi bir şekilde değerlendirildiği, kalıcı yapı içermeyen, temelsiz, gerekli güvenlik tedbirleri alınan iyi donanımlı geçici lüks çadırlarda gelişmiş hizmet sunan, aralarında en az yirmi metre mesafe bırakılmak koşulu ile en fazla kırk dokuz konaklama ünitesi içeren tesisleri” ifadeleri kullanılıyor.

More in Ekoloji

You may also like

Comments

Comments are closed.