Doğa MücadelesiManşetYerel

Ordu’daki taş ocağı davasında yürütmeyi durdurma kararı verildi

0

Ordu Ulubey İlçesi Eymür Mahallesi’nde Altınordu Belediyesi hayata geçirilmek istenen taş ocağına karşı mahalle halkı ve Ordu Çevre Derneği’nin (ORÇEV) açtığı davada yürütmeyi durdurma kararı verildi.

ORÇEV Yönetim Kurulu adına yapılan açıklamada, “Eymür halkının tarım arazileri ve su kaynakları kurtuldu” denildi.

Bilirkişi raporuna uyuldu

Yönetim kurulu tarafından yapılan açıklamada, bilirkişi heyeti raporuna da değinilerek, “Raporda bölgenin ayrıntılı incelemesi yapılmıştı. Hem tarım arazileri hem su kaynakları belirtilmişti. Ayrıca heyelan bölgesi olduğundan yaşanacak tehlikelere de dikkat çekilmişti. Mahkeme Heyeti bunlara dikkat ederek ‘yürütmeyi durdurma’ kararı verdi” ifadelerine yer verildi.

Mahkemenin karar gerekçesinde de şu ifadeler yer aldı:

Ordu ili Ulubey ilçesi Eymür Mahallesi sınırları içerisinde kurulması planlanan ‘Andezit Ocağı ve Konkasör Tesisi’ için verilen 04.02.2021 tarih ve E. 202120 sayılı ‘Çevre Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir’ kararının, önemli çevresel etkilerin olacağı, projenin uygulanacağı saha ve coğrafya bir bütün olarak değerlendirildiğinde, projenin uygulanacağı sahada ve sahanın yakınında bulunan canlı ve bitki çeşitliliğinin olumsuz etkileneceği, proje sahasının yakınında bulunan yerleşim yerlerinin tarım, hayvancılık, arıcılık gibi faaliyetlerinin olumsuz etkileneceği, ayrıca proje sahası yakınında bulunan yerleşim yerlerindeki hanelerin faydalandığı tatlı su kaynağının projeden olumsuz etkileneceği, öte yandan proje tanıtım dosyasının yukarıda da değinildiği üzere eksik olduğu ve yeterli teknik-bilimsel gereklilikler doğrultusunda hazırlanmadığı, … ÇED sürecinin işletilmesi gerektiği ve neticede ortaya çıkan duruma göre iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi gerektiği kanaatine varıldığından dava konusu idari işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulaması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 Sayılı Kanunun 27. Maddesi uyarınca, teminat alınmaksızın yürütmenin durdurulmasına, aynı kanunun 20/A maddesinin ikinci fıkrasının € bendi uyarınca itiraz yolu kapalı olmak üzere… karar verildi.”

İlginizi çekebilir

Comments

Comments are closed.