Doğa MücadelesiManşetYerel

Ordu Gölköy’deki HES projesi için mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi

0

Ordu Çevre Derneği (ORÇEV) ve halkın Ordu‘nun Gölköy ilçesinde Kardelen HES’in imar değişikliği projesine karşı açtıkları davada Ordu İdare Mahkemesi “Yürütmeyi Durdurma” kararı verdi.

ORÇEV konuyla ilgili yaptığı açıklamada, hem bilirkişi heyetinin hem de mahkeme heyetinin HES şirketinin projesindeki çelişkili durumunu ortaya çıkardığını ifade etti.

‘Bu karar, kesin sonuç değil’

Ordu İli Gölköy İlçesinde Çetilli, Çatak, Gölköy Mahallelerini kapsayan Kardelen HES için hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave Nazım İmar Planı Değişikliği ile 1/1000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı Değişikliği’nin onaylanmasına dair Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü kararının hukuka aykırı olduğu, suyun yetersizliği, ekolojik ve yaban hayatına zarar vereceği, temiz su kaynaklarını olumsuz etkileyeceği gibi gerekçelerle dava açılmış ve Ordu 1’nci İdare Mahkemesi tarafından görevlendirilen bilirkişi heyetinin raporu da davacılar lehine olmuştu.

Bilirkişi heyeti raporu sonrası değerlendirme yapan Ordu 1’nci İdare Mahkemesi heyeti, yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Mahkeme kararının ardından bir açıklama yapan ORÇEV Yönetim Kurulu, mahkemenin yürütmeyi durdurma kararının ardından kesin kararında da halkın lehine bir karar vereceğine inandıklarını ifade etti:

Kardelen HES’in yapılmak istendiği dere, Gölköy ilçesinin içinden geçerek Gölköy, Çatak ve Çetilli mahallerinden devam ederek Fatsa’dan denize ulaşıyor. Derede az su bulunuyor. Ayrıca yöre halkının su kaynağını oluşturuyor. Borulara, kanallara alınacak su, derenin kurumasına neden olacak.

Bunu dernek olarak yöre halkına anlattık. Onlar da karşı olduklarından ortak dava açtık. Halk, Bilirkişi Heyeti’nin inceleme yaptığı gün neden karşı olduklarını anlattılar, Heyet de kendi uzmanlık alanındaki raporları iddialarımızı doğruladı. Mahkeme de rapor doğrultusunda telafisi olmayan zararları önleme adına ‘yürütmeyi durdurma’ kararı verdi. Bu karar, kesin sonuç değil, ancak kesin sonucunda da halkın lehine olacağına inanıyoruz.”

‘Çelişkiler ortaya çıkarıldı’

ORÇEV açıklamasında, hem bilirkişi heyetinin hem de mahkeme heyetinin HES şirketinin projesindeki çelişkili durumunu ortaya çıkardığını da belirtti:

Hem bilirkişi heyeti hem de mahkeme heyetinin HES şirketinin projesindeki çelişkili durumunu ortaya çıkardığını görüyoruz. Kararda bu açıkça vurgulanıyor.

Kararda, ‘Kardelen Regülatörü ve HES projesi kapsamında dava konusu planlanacak alanda yer alan yükleme havuzuna ilişkin açıklamalara sadece plan açıklama raporu ile plan paftaları arasında uyumsuzluk bulunduğu, …iletim tünelinin, plan paftalarında güzargah şeklinde gösterildiği ancak plan sınırları içine alınmadığı, bu durumun planlama esaslarına aykırı olduğu, imar planına esas olan Jeolojik-jeoteknik Etüt raporunun projede yer alan iletim kanalını kapsamadığından düzenlenen raporların yetersiz ve eksik olarak hazırlandığı gibi gerekçeleri vurgulayarak, uyuşmazlığa konu 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı Değişikliği ile 1/1000 ölçekli İlave İmar Planı Değişikliği’nin hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır’ denilerek yürütmeyi durdurma kararı verildi.”

You may also like

Comments

Comments are closed.