EnerjiManşet

Nükleer Karşıtı Platform Kongresi’nde Mersin kaosu

0

Nükleer Karşıtı Platform’un (NKP) Mimarlar Odası Mersin Şubesi’nde 16 Haziran günü gerçekleştirdiği kongresinden “Nükleere inat, Yaşasın hayat” iradesi çıktı. İstanbul, Ankara, Adana, Mersin, Denizli, Antalya, Samsun NKP il teşkilatlarının hazır bulunduğu kongrede hükümetin nükleer inadına karşın nükleer santral yapılmasına kesinlikle izin verilmeyeceği vurgulandı.

Mersin NKP Sözcüsü Kongrede Yoktu

Mersin’de gerçekleşen kongrede Mersin NKP sözcüsü Sebahat Aslan’ın bulunmaması ise soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Kongre süresince diğer illerden gelen NKP üyeleri bu durumla ilgili rahatsızlıklarını dile getirdiler. Mersin NKP içerisinde yer alan muhalif kanat ile yürütme kurulu arasında sert tartışmaların da yaşandığı Nükleer Karşıtı Platform kongresinde divan başkanı sukuneti sağlamakta zaman zaman zorlandı.

Aytuğ Atıcı; “Santral inşaatı tamamlansa bile çalıştırtmayacağız”

Kongrede davetli konuşmacı sıfatı ile bir konuşma yapan CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, Akkuyu’da nükleer santral yapımı konusundaki son gelişmelerin kimseyi endişeye sevk etmemesi gerektiğini, santral inşaatı bitirilse dahi kesinlikle faaliyete geçirilmesine müsaade etmeyeceklerini söyledi. Avusturya örneğini anımsatan Atıcı, “Anahtar teslimi santral yaptılar fakat halk nükleer santral istemediği için çalıştıramadılar burada da aynısı yaşanacak” dedi.

Yerel NKP’ler kendi bölgelerindeki faaliyetleri aktardı

NKP kongresinde yerel NKP’ler de sırası ile kendi bölgelerinde yaptıkları nükleer karşıtı farkındalığı arttırıcı faaliyetleri dile getirdiler. Sırası ile İstanbul, Ankara, Antalya, Adana, Samsun, Denizli yerelinden kongreye katılan nükleer karşıtı platform üyeleri kendi bölgelerini ve yaşadıkları sorunları dile getirdiler. Bursa, Kocaeli ve Diyarbakır’da nükleer karşıtı aktivistlerin platform çatısı altında yer almak üzere çalışmalar yürüttükleri de ifade edildi.

Samsun’dan kongreye katılan EMO Samsun İl Başkanı Ali Fikret Ergün, 30’un üzerinde bileşenden oluşan Samsun NKP’nin her soruna yetişemediğini vurguladı. Gün boyu ara ara alevlenen Mersin NKP örgütü tartışmalarına da atıfta bulunarak, “keşke biz de Samsun’da sizin şu yaptığınız kavgayı yapacak kadar aktif olabilsek” şeklinde konuştu.

Sinop’taki durumu da özetleyen Ergün, bölgede hem termik hem de nükleer santral yapılmak istendiğinin altını çizerek, bölge halkının termik ile nükleeri kıyasladığını, termik santralin sürekli zehir saçacağı için nükleerden daha tehlikeli olduğu kanısında olduğunu dile getirdi.

NÜSED, nükleer santraller ve nükleer silahlanma sunumu yaptı

Kongrede daha sonra NÜSED’den (Nükleer Tehlikeye Karşı Barış ve Çevre İçin Sağlıkçılar Derneği) Derman Boztok, nükleer santrallerin içeriği, nükleer silahlanma ile barışçıl nükleer arasındaki geçişin saydamlığı konusunda bir sunum yaptı. Nükleer Santrallerin hiç bir sorun yaşanmadan çalıştığı durumlarda bile tehlike arz ettiğini sunumunda vurgulayan Boztok, atık maddelerin yarattığı sorunları da kongre katılımcılarına aktardı.

Mersin NKP Sözcüsü tartışmaları diğer yerel NKP’leri isyan ettirdi

Kongrenin çalışmalarını zaman zaman sekteye uğratan Mersin NKP ve NKP sözcüsü Sabahat Aslan’ın gıyabında kendisi hakkında süregiden tartışmaların uzaması üzerine Samsun NKP sözcüsü Ali Fikret Ergün usül hakkında söz istedi.

Hale Oğuz ve Metin Görbil isimlerini salon içerisinde tanıyan olup olmadığını sorarak sözlerine başlayan Ergün, “Bu iki insan Sinop’ta en çok çalışan iki arkadaşımızdır ama hiçbir zaman kendilerini ön planda göstermek gereğini duymamışlardır. Sabahat Aslan’ı tanımıyorum ancak allemi cihan da olsa hiç kimse nükleer karşıtı platformdan üstün olamaz” diyerek kongrenin toplanma amacının Mersin NKP’nin sorunlarını çözmek olmadığını vurgulayarak bu aşamadan sonra bu konunun kesinlikle açılmaması gerektiğini belirtti.

Usül hakkındaki bu konuşmanın ardından da aynı durumun devam etmesi Antalya NKP’nin itirazlarına neden oldu.

Efkan Bolaç, “NKP kof bir örgüt ama nükleerciler sizi devasa görüyor”

Kongrede “Nükleer Karşıtı Mücadelede nasıl bir örgütlülük” forumunda söz alan Avukat Efkan Bolaç nükleer karştı harekete işlerlik kazandırmanın ön koşulunun program oluşturmak olduğunu kaydederek, “Nükleere karşı iseniz bunun hakkını vereceksiniz arkadaşlar, şimdi Lenin’in de söylediği gibi üslupta yumuşak eylemde sert olma zamanıdır. Benim gördüğüm kadarı ile NKP içi boş, kof bir örgüt ama sizi devasa görüyorlar” şeklinde konuştu.

Bolaç’ın bu sözleri salonda itirazlara neden oldu.

 

Sonuç bildirgesi yeniden yazıldı

Forumun ardından sonuç bildirgesi hazırlamak üzere kongre başında belirlenen komisyon bildirgenin son halini okudu. Bildirgenin kongre sırasında dile getirilenleri tam olarak yansıtamaması yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Bildirgenin yeniden yazılmasına karar verildi.

Revize edilen sonuç bildirgesinin kongre katılımcıları tarafından onaylanmasını müteakip NKP kongresi sona erdi.

 

Haber ve Fotoğraflar: Alper Tolga Akkuş

More in Enerji

You may also like

Comments

Comments are closed.