Doğa MücadelesiManşetYerel

Munzur Özgür Aksın Meclisi: Yerelin rızası olmayan projeler tarihin çöplüğüne gömülmeli

0

Munzur Özgür Aksın Meclisi, Munzur Gözeleri’ne yapılmak istenen peyzaj projesinin Danıştay tarafından iptaliyle ilgili kararın ilgili taraflara tebliğ edilmesinin ardından bir açıklama yayımladı. Meclis, ihaleyi yapan kurumun afet, sel baskını, deprem, salgın hali gibi ivedilik arz eden teknik ve istisnai durumlarda başvurulacak ivedi işlemleri gözelerde uygulamaya kalkmış olmasının manidar olduğunu belirtti.

Dersim’in Ovacık ilçesinde bulunan ve 2003 yılında Erzurum Kültür Varlıkları Koruma Kurulu tarafından birinci derece sit alanı ilan edilen Munzur Gözeleri için yapılan ihale Danıştay 13. Dairesi tarafından iptal edilmişti. 

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Erzincan İdare Mahkemesi’nden dönmesi gereken hukuka ve adalete aykırılık Danıştay’da dönmüş ve kesin olarak ihale iptal olmuştur. Erzincan İdare Mahkemesi erken ihale başlangıç aşamasında iken Danıştay gibi neden karar vermedi? Rekreasyon projesinin sit alanı mevzuatına aykırı olacağı, çevre de ekolojik karakterinin korunması ve 2 bin metreden yakın bir yerde işletmenin olmaması gerekirken bu harcama neyin nesidir? En önemlisi kimlere hizmet etmiştir?”

‘Zarar verenler hakkında işlem yapılacak mı?’ 

Gözelerin mutlak ve zorunlu korunması gereken alan olduğu hatırlatılan açıklamada, “Anayasa’ya, ulus üstü hukuka ve 2872 sayılı Çevre Kanunu’na göre mutlak ve zorunlu korunması gereken Gözeler ve Munzur havzasının su ekosisteminin kirlenmesine ve geri dönüşü olmayacak şekilde zarar görmesine sebebiyet verenler hakkında idari ve adli işlem yapılmış mıdır, yapılmamışsa yapılacak mıdır? Ya da bu açıklama ile birlikte adli ve idari soruşturma da başlatılacak mıdır?” diye soruldu. 

Meclis’in açıklamasında gözelerin eğlence veya dinlence projesine ihtiyacının olmadığı belirtilerek; “Hep söyledik söylemeye devam edeceğiz; Munzur Gözeleri’nin korunmaya, gözelerle birlikte orayı çevreleyen köylerle birlikte arıtma tesisine ihtiyacı vardır. Gözelerdeki iş bu davadaki kazanım bunun nasıl aceleyle ve hukuka aykırı yapıldığını bir kez daha gözler önüne sermiştir. Geçmişte olduğu gibi bugünde, adalete ve hukuka aykırı tüm işlem ve eylemlerin karşısındayız, karşısında olmaya devam edeceğiz!” ifadelerine yer verildi.

Davanın verilen ortak mücadeleyle kazanıldığının belirtildiği açıklamanın sonuç bölümünde hukuki mücadelenin yanında halkın gözeleri sahiplenmesi ve açılan soruşturma para cezalarına karşı tepkisini ortaya koymasının önemine ve etkisine dikkat çekildi; “İhalenin iptalini sağladık, güç birliği ile Dersim’de ve her yerde her türlü adaletsiz ve yerelin rızası olmayan projeleri tarihin çöplüğüne gömelim!” denildi. 

You may also like

Comments

Comments are closed.