Doğa MücadelesiManşetYerel

Munzur Gözeleri’ne ‘peyzaj’ girişimine halk tepkisi büyüyor

0

Munzur Özgür Aksın Meclisi, Munzur Gözeleri’nde yapılmak istenen peyzaj projesine karşı bir açıklama yayınlayarak, gözelerin kendi haline bırakılmasını istedi. Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül tarafından yapılan açıklamada, Munzur Gözeleri‘nin 17/07/2003 tarihinde Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı ile 1. Derece Doğal Sit Alanı olarak tescil edildiği hatırlatıldı ve şöyle denildi:

(…) Munzur Gözeleri’nde bitki örtüsü, topografya, silüet etkisini bozabilecek hiçbir eylemde bulunulmaması gerektiği halde 02/06/2020 tarihinde İhalesi yapılan “Munzur Gözeleri Rekreasyon Projesi” ile 1. Derece Doğal Sit Alanı sınırları içinde ve korunma alanında çeşitli yapı üniteleri inşa edilmesi öngörülmektedir.

“Munzur Gözeleri Rekreasyon Projesi” Munzur Vadisi Millî Parkı’nın temel kaynak değeri Munzur Gözeleri ve çevresinde uygulanmak istenmektedir. Anılan Proje kapsamında; Çadır Kamp Alanları, Hayvan Kesimhanesi, Tuvalet, Otopark, Büfe, Stand Alanları, Yürüyüş Parkuru gibi yapılar planlanmaktadır.

Açıklamada, yalnızca Munzur Nehri‘nde bulunan Salmo Munzuricus isimli endemik Alabalık türünün, bölgede yapılacak yapılarla birlikte insan etkileşiminin artması neticesinde zarar görebileceği, hatta neslinin yok olabileceği belirtildi.

‘Tabela konulmalı’

2872 sayılı Çevre Kanunu gereğince kurulması gereken biyolojik atık su arıtma tesisinin kurulmadığının vurgulandığı açıklamada, bu bakımdan Munzur Nehri’nin kaynağından itibaren insan etkileşiminin arttırılmasına dönük olan projenin hukuka aykırı olduğu ifade edildi.

Açıklamada, projenin ihalesi yapılmadan evvel 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 10. Maddesi ve Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği gereğince ÇED süreci işletilmesi ve projenin çevresel etkilerinin analiz edilmesi gerekirken bu sürecin işletilmediği ve projenin “İçme ve Kullanma Suyu Kaynaklarının Korunması” hakkındaki mevzuat hükümlerine aykırı olduğu belirtildi.

Sarıgül, gelinen aşamada Munzur Gözeleri havzasının korunması için; Gözeler’e 1. derece Doğal Sit Alanı olduğu belirtilen bir tabela konulması, alandaki Alan Koruma Kılavuzu‘nun istihdam edilmesi, Gözeler’in inançsal ritüeller icra etme dışında insan etkileşimine kapatılması gibi önlemler alınması gerektiğini belirtti ve şunları söyledi:

Tuvalet gibi yapıların bilimsel açıdan en uygun alana yapılması gerekmektedir. Sit alanı ve koruma alanının olduğu gibi kalması doğallığının bozulmadan yapılması. Ziyaret köyü yeşil yazı ada ve koyun göllerinin atıklarının taşınarak arıtma sisteminin oluşturularak alan dışına taşınması gerekmektedir. Oluşturulmuş binanın sit alanı içerisinde bulunan metruk yapının vb yapılarının kaldırılması gerekmektedir.

Change.org’da kampanya

Öte yandan Change.org‘da projeye karşı “Peyzaj Düzenlemesi Altında Munzur Gözlerinin Tahrip ve Talan Edilmesini Durdurun” başlığıyla imza kampanyası başlatıldı.

Açıklama şu şekilde:

Alevi– Kızılbaş inancı için kutsal bir mekan olan Munzur Gözeleri’nde hayata geçirilmeye çalışılan peyzaj projesi inancımıza, kültürümüze ve hafızamıza müdahale ile eş değerdir.

Munzur Gözeleri’ndeki peyzaj projesi ile koruma altındaki bir mekanın betonlaşmanın önü açıldığı gibi doğal bir inanç merkezi özünden koparılarak mesire ve ticaret alanına çevrilmek istenmektedir.

Dersimliler için kutsallığı olan inanç merkezlerine ve topraklarına büyük şirketlerin sokulması bu alanların ihaleye verilmesi yanlıştır ve kabul edilemez. Bilimsel ve teknik raporlar hiçe sayılarak yapılmaya çalışılan bu proje, yaşam alanlarımıza yönelik bir yıkım projesidir.

Gözeler, ziyaret alanımızdır! İnancımıza tahammülü olmayanlar orayı düzenleyemez. Halkın, kanaat önderlerinin, ekoloji hareketlerinin, demokratik kitle örgütlerinin görüşleri, rızalığı alınmadan Munzur Gözeleri’ne yapılacak herhangi bir müdahaleye izin vermeyeceğimizi belirtmek isteriz.

Peyzaj düzenlemesi adı altında Munzur Gözleri’nin tahrip ve talan edilmesine hayır!

Geçtiğimiz günlerde bölgeye askeri araçların gelmesinin ardından Dersim Dernekleri Federasyonu (DEDEF) Genel Başkanı Ali Haydar Ben de açıklama yapmış ve “Munzur gözeleri bölge halkı ve Alevi kızılbaş inancının kutsalıdır. Bu peyzaj projesi kılıfı esasta, Alevi halkının inancına saldırıdır. Söz de düzenleme adı altın da bu alanı ticari bir işletmeye çevirmektir. Betonlaştırma ve çölleştirme amacı taşımaktadır” demişti.

Askeri araçlarla gelen yetkililer, bölgede stant kuran yurttaşların standlarını kaldırmaya başlamış, gözelere giriş ve çıkışları kapatmıştı.

You may also like

Comments

Comments are closed.