Doğa MücadelesiEkolojiManşet

Muğlalılar, Tekağaçsırtı sanayi alanı olmasın diye dava açtı: Zeytinlikler ve orman var..

0
deştin, aydın, muğla, tekağaçsırtı, sanayi alanı

Ekoloji aktivistleri dün (4 Mart) Muğla, Aydın ve Denizli planlama bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’ndan Tekağaçsırtı mevkiinde çimento fabrikası kurulmak istenen noktanın “Sanayi Alanı” olarak işaretlenmesinin kaldırılması için yaptıkları başvurunun yerine getirilmemesi üzerine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na karşı dava açtı. Peki neden bu mevkiinin sanayi alanı olmasına karşı duruluyor. İşte nedenleri:

 1. Böyle bir alanın “Sanayi Alanı” olarak gösterilmesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planlarının hazırlanmasında dikkat edilen plan, ilke ve esaslarına aykırıdır.
 2. 1/100.000 ölçekli planlar “Üst Ölçekli” planlardır. “Alt Ölçekli” planlar “Üst Ölçekli” planlara uygun olarak hazırlanır. Fakat Tekağaçsırtı mevkiinde çimento fabrikası kurulmak istenen arazinin “Sanayi Alanı” olarak işaretlenmesi bu şekilde olmamıştır. 2007 yılında Alt Ölçekli planlar hazırlanıp onaylattırılmış ve daha sonra 2011 yılında 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planlarında uyulması gereken plan, ilke ve esasları gözetilmeden “Sanayi Alanı” olarak işaretlenmiştir.
 3. Entegre Çimento Fabrikası amaçlı alt ölçekli 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım İmar Planlarının dayanağı olan ve plan hükümlerinde de şart olarak getirilen 1. ÇED raporu da daha sonra oluşturulmuş 2. ÇED raporu da idare mahkemelerince iptal edilmiştir. Plan ve Plan Hükümleri bir bütündür. Plan hükümlerinin bir şartı olan ÇED raporları iptal edildiği için Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine göre mevcut İmar Planlarının hukuki dayanağı kalmamıştır ve geçersizdir. 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planları da iptal edildiği için yoktur.
  ÇED raporları var sayılarak 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planına “Sanayi Alanı” olarak işaretlenmiş olan bu alanın hem ÇED raporları iptal edildiği için hem de 1/25.000 ölçekli planların olmaması nedeniyle hukuki bir dayanağı kalmamıştır.
 4. Bahsi geçen alan, üç tarafı kapalı bal ormanı özelliği de olan, verimli orman alanı içindedir. “Sanayi Alanı” olarak uygun değildir.
 5. Bahsi geçen alanın hemen yanında tarımsal sulama amaçlı kullanılan Bayır Barajı ve Kazan Göleti vardır. Deştin Çayı vardır. Su kaynaklarına yakınlığı ve vereceği zararlar açısından “Sanayi Alanı” olması uygun değildir.
 6. Bahsi geçen tapulu alanın çok yakınında binlerce zeytin ağacı ve tescilli zeytinlik alanlar vardır. Böyle bir alanın “Sanayi Alanı” olması 3573 sayılı Zeytincilik Kanununa aykırıdır.
 7. Çok yakınında Deştin, Alaşar, Bayır gibi otuza yakın çok sayıda yerleşim yeri vardır. Muğla Merkez İlçe Menteşe’ye kuş uçumu sadece 13km uzaklıktadır. Bahsi geçen alanın “Sanayi Alanı” olması bu köylerde sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını yok edeceği gibi sürdürülen tarımsal faaliyetlere ve hayvancılığa da zarar vereceği için uygun değildir.
 8. Muğla üç termik santralın olduğu bir ildir. Bahsi geçen alan termik santralların da duman etki sahasında olduğu için bölgenin yeni bir kirletici tesisi taşıyacak kapasitesi yoktur, bu yüzden “Sanayi Alanı” olarak gösterilemez.
 9. Bahsi geçen tapulu arazi orman alanı içinde olduğu için yolları da orman içi yollarıdır. Sanayi tesisi için uygun yollar değildir. Ulaşım ağı olarak düşünülen yollar “Arazi kullanım kararlarına” uygun değildir.

deştin, aydın, muğla, tekağaçsırtı, sanayi alanı

Söz konusu sebepler gerekçe gösterilerek açılan davada, Aydın-Muğla-Denizli 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda Tekağaçsırtı Mevkii’nde çimento fabrikası yapılması talebi için “Sanayi Alanı” olarak işaretlenmesi kararının iptal edilmesi talep ediliyor. MUÇEP Menteşe Meclisi, Deştin Çevre Platformu ve Bayır Çevre Komitesi tarafından açılan davayla aktivistler İdare Mahkemesince verilecek kararın Muğla’nın lehine olmasını istiyor.

You may also like

Comments

Comments are closed.