Doğa MücadelesiManşetYerel

Muğlalı kurumlar, STK’ler ve çevre aktivistlerinden ekokırıma karşı güç birliği

0

Muğla’da hız kesmeden süren ekolojik tahribata karşı kent belediyesi, baro, parti ve STK temsilcileri ile çevre aktivistleri geçen hafta sonu güç birliğini geliştirmek üzere Akyaka’da  bir araya geldi.

Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) Gökova Meclisi’nin daveti üzerine gerçekleştirilen toplantıda, 9 Temmuz 2021’de Cumhurbaşkanlığı kararı ile Resmi Gazete’de yayımlanan özelleştirme kararları, yürütmesi durdurulan Akyaka İmar Planı Revizyonu, 2020 yılında onaylanan ve yürürlüğe girmesi öngörülen ancak hala uygulamaya alınmayan Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi (Gökova ÖÇKB) Yönetim Planı değerlendirildi.

Gökova ÖÇKB’nin gelecek kuşaklara korunarak aktarılabilmesi, Muğla genelinde yoğun saldırı altındaki doğal ve kamusal alanların korunabilmesi için bir araya gelmenin imkanları üzerinde görüş alışverişi yapılan buluşmada, şu noktalarda fikir birliği sağlanarak ortak hareket etme kararı alındı.

 • Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi Yönetim Planı daha fazla geciktirilmeden uygulamaya alınmalıdır
 • Akyaka İmar Planı Değişikliği ancak Gökova ÖÇKB YP uygulamaya alındıktan sonra, onunla uyumlu olarak ve Yönetim Planı’nın tüm paydaşlarının katılımı ile şeffaflık içinde birlikte hazırlanmalıdır.

 • Gökova ÖÇKB YP yok sayılarak Akyaka’da kamusal alanların özelleştirilmesi kararından vaz geçilmelidir. Rant amacı taşıyan özelleştirmeler ve yetki devri yoluyla yerel yönetimlerin ve halkın planlama sürecinde etkisiz hale getirilmesinin önüne geçilmelidir. Özel kişi ya da işletmeler tarafından işgal edilen kıyı alanları kamulaştırılmalıdır. Bu alanlar ekolojik hassasiyetler gözönüne alınarak korunmalı ya da bu hassasiyetler çerçevesinde kamuya açık hale getirilmelidir.
 • Ekolojik tahribata yol açan uygulamaların hukuki zemine taşınması yanında bu sürecin desteklenmesine yönelik kamuoyu oluşturulmasına çalışılmalıdır. Bu yolda ilk adım Muğla genelinde doğanın ve kamusal alanların korunması için yerel yönetimlerin, siyasi partilerin, sivil toplum örgütlerinin, Muğla Barosu’nun katılımı ile ortak bir kent savunması oluşturulması olmalıdır. Muğla Barosu’nun başlattığı Kent Savunması platformu oluşturma girişimi desteklenmelidir.
 • Ekolojik tahribata yol açan girişimlerin önlenmesinde yerel yönetimler daha aktif olma yönünde zorlanmalıdır.

Akyaka’da özelleştirilen parseller.

Toplantıda hazır bulunan kurumlar ve kişiler ise şöyle:

 • Muğla Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik İşleri Dairesi,
 • Muğla Barosu Çevre Komisyonu,
 • Şehir Plancıları Odası,
 • Gökova Ekolojik Yaşam Derneği,
 • Akdeniz Koruma Derneği,
 • Gökova-Akyaka’yı Sevenler Derneği,
 • Menteşe Kent Konseyi,
 • Akdeniz Yeşilleri Derneği,
 • Akyaka Kültür Sanat Derneği,
 • Memleket Partisi, CHP, HDP, HDK Ekoloji Meclisi, EMEP, TİP Muğla İl temsilcileri,
 • CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay
 • Akyaka halkı.

You may also like

Comments

Comments are closed.