ManşetEkoloji

Meslek örgütleri ve çevre savunucuları 766 maden ihalesine iptal davası açtı

0

766 adet maden ihalesinin ilanı yargıya taşındı. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü‘ne karşı Ekoloji Birliği bileşenleri, Adana Tabip Odası, Ziraat Mühendisleri Odası ve vatandaşların bireysel olarak açtığı davada ihale ilanının iptali ve dava sonuçlanıncaya dek yürütmenin durdurulması istendi.

Dilekçede madencilik faaliyetlerinin yol açtığı çevre sorunlarının iklim değişikliği ve Covid-19 pandemisi sürecindeki etkilerine dikkat çekildi.

Maden İşleri Genel Müdürlüğü’ne çağrı

Davacı kurumlar ve yurttaşlar adına Doğu Akdeniz Çevre Platformları Avukatı İsmail Hakkı Atal tarafından Ankara Nöbetçi İdare Mahkemesi Başkanlığı’na sunulmak üzere Muğla Nöbetçi İdare Mahkemesi Başkanlığı‘na verilen verilen dava dilekçesinde, Maden İşleri Genel Müdürlüğü’ne yapılan şu çağrı yer aldı:

Boşu boşuna zaman ve para harcamayın. Bu maden projelerinin hepsi iptal edilmek zorunda kalınacak. Çünkü madenler koronavirüs salgınlarının en önemli sebebidir. 2012’de Çin’de bir bakır madeninden bulaşarak 3 işçinin ölmesine neden olan virüsün, Covid-19 virüsüyle yüzde 96 aynı olduğu ve mutasyona uğrayarak koronavirüs salgınına yol açmış olabileceği bilimin insanlarınca belirlenmiştir.

‘Eko kırım’

Dilekçede madenciliğin salgın ile ilişkisine de yer verildi:

İnsanların madencilik gibi faaliyetlerle tahrip ettiği orman alanlarında koronavirüs gibi zoonotic virüslerin varlığının en az 2.5 kat arttığı ve virüslerin insan yaşam alanlarına geçişinin de yüzde 70 arttığı bilimsel olarak ispatlanmıştır. Madencilik faaliyetleri aynı zamanda iklim değişikliğine de neden olmaktayken, iklim değişikliği de koronavirüs salgınlarına neden olan diğer önemli sebeptir. Önümüzdeki 20 yılda iklim değişikliği, yeni bölgelerde yeni hastalıkların ortaya çıkmasına neden olan en önemli sorun olacak.”

Kazdağları‘nda Alamos Gold şirketinin 2019 yılında 350.000 ağacı keserek iklim değişikliğine etki eden bir işlem yaptığının ifade edildiği dilekçede, bu durum “eko kırım” olarak nitelendirildi.

‘Yerin üstü altın’dan değerli’

Dilekçede, maden ihalelerinde hiçbir kamu yararının olmadığı da kaydedildi:

Madencilik ve termik santral faaliyetlerinin neden olduğu iklim krizi ve salgın hastalıklar sürecinde zorunlu hizmetler için gerekli durumlar dışında madencilik yasaklanmalı, özel teşebbüs madenciliğine ise hiçbir şekilde izin verilmemelidir. Toplumun yaşama hakkını yok eden madencilik faaliyetlerine izin verilmesi, izin veren kamu gücünün de hukukilik dayanağını yitirmesine neden olacaktır.”

Davacı kurumlar şöyle:

Çevre ve Tüketici, Koruma Derneği–Adana, Mersin Çevre Dostları Derneği, Antakya Çevre Koruma Derneği, İskenderun Çevre Koruma Derneği, Erzin Çevre ve Tarihi Varlıkları Koruma Derneği, Tarsus Çevre Koruma Kültür ve Sanat Merkezi Derneği, EGEÇEP, Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, Çan Çevre Derneği, Yeşil Artvin Derneği, Ordu Çevre Derneği, Ayvalık Tabiat Derneği, Adana Tabip Odası, Çanakkale Tabip Odası, Ziraat Mühendisleri Odası, Erzin Ziraat Odası, Erzin Yeşilkent Sulama Kooperatifi, Erzin Turunçgil Üreticileri Birliği.

More in Manşet

You may also like

Comments

Comments are closed.