EnerjiManşet

Meslek odalarından YK Enerji’nin elektrik kesintisi iddialarına yanıt: Felaket senaryoları…

0

MUĞLA- Milas‘a bağlı İkizköy Akbelen Ormanı’ndaki maden sahasını genişletmek isteyen YK Enerji, Muğla 1. İdare Mahkemesi tarafından verilen maden izninin yürütmesinin durdurulması kararının kaldırılmasını talep etmiş, santrallerin Türkiye’nin elektrik arzında stratejik öneme sahip olduğu belirtilmişti. TMMOB Elektrik ve Makina Mühendisleri Odaları‘ndan söz konusu iddialara yanıt geldi.

Meslek odaları Yeniköy, Kemerköy ve Yatağan linyit santrallarına kömür temin edilememesi durumunda Muğla’da ve Ege Bölgesi’nde uzun elektrik kesintileri yaşanacağı yönündeki iddiayı şöyle yanıtlıyor:

“Ülke genelindeki enerji arzının yönetimi, TEİAŞ Yük Tevzi Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir. Ege Bölgesi enterkonnekte sistem ile diğer bölgelere bağlıdır. Diğer bölgeler ile yeterli miktarda elektrik enerjisi alış-verişi yapma imkanına sahiptir. Bölge içindeki yerleşim merkezleri de, enterkonnekte sistem ile birbirlerine bağlıdır. Bölge, ihtiyaç halinde, TEİAŞ Yük Tevzi Müdürlüğünün üretim/tüketim dengesini esas alan yönetimi altında, ülkedeki ve/veya bölgedeki kapasite ile beslenebilir.”

Muğla, Milas‘a bağlı İkizköy‘de Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.’nin (YK Enerji) enerji arzını göstererek iki termik santrale kömür sağlamak için kömür madeni sahasını genişletmek istiyor. 

YK Enerji’nin işaret ettiği enerji arzıyla ilgili olarak meslek odalarından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer veriliyor:

“Muğla ilindeki özelleştirilmiş linyit yakıtlı üç eski kamu santralının yeni sahipleri, mevcut santralların kömür sahalarındaki kömürün azalması ve bir süre sonra tükeneceğinin ortaya çıkması üzerine, bölgede yeni açık ve kapalı kömür sahalarının açılmasına yönelik yoğun bir çalışmanın içine girdiler. Bu şirketler yıllardır karbon salımları ve özensiz açık maden işletmeciliği ile çevreye verdikleri zararın unutulacağını varsaydılar.”

Bölgenin bir yaşam alanı olduğunun hatırlatıldığı açıklamada “Orman varlıklarını, zeytin bahçelerini, tarım alanlarını, tarihi ve kültürel eserlerle bezenmiş dokusunu, turizm, eko- turizm, agro-turizm potansiyelini yok sayıp, doğal çevreyi yıkma-yok etme de dahil, her ne pahasına olursa olsun, daha çok elektrik üretmek ve kazançlarını katlamak için yoğun bir kamuoyu oluşturma çabasına girdiler” deniliyor.

Enerji ve özel olarak elektrik kesintisinin meslek odalarının üzerinde yıllarca çalışmalar yaptığı ve raporlar ortaya koydu bir konu. 

Meslek odaları da bölgenin enerji ihtiyacına ilişkin iddiaları raporlardan biri olan Enerji Çalışma Grup ve Komisyonları tarafından hazırlanan Yeniköy, Kemerköy ve Yatağan Termik Santrallarının Ülke Geneli ve Ege Bölgesi Açısından Elektrik Üretimdeki ve Enterkonnekte Sistem İçindeki Yerleri başlıklı çalışmaya işaret ediyor.

Söz konusu çalışmada ülkenin ve bölgenin enerji ihtiyacı ve olası elektrik kesintilerinde atılacak adımlara ilişkin olarak şunlara yer veriliyor:

“Ülkemizde elektrik üretim ve iletim alt yapısı güçlüdür. Kurulu kapasite anlık azami ihtiyacı rahatlıkla karşılayabilecek düzeydedir. Santralların yıllık üretim kapasiteleri de gerçekleşen yıllık tüketimin çok üzerindedir. Ege Bölgesinde de, ülkemize benzer olarak arz (üretim) kapasitesi, gerçekleşen talepten (tüketim) fazladır. Ancak bölgede elektrik santralı yatırımları, özellikle yenilenebilir kaynaklardan olmak üzere, hız kesmeden devam etmektedir.

Bu çalışmada yer alan bilgi ve veriler, Muğla’da bulunan Yatağan, Yeniköy ve Kemerköy Termik Santrallarının elektrik üretimini durdurmaları veya sona erdirmeleri halinde, durumun, gerek yıllık toplam tüketim, gerek anlık ihtiyaç (puant talep) ve gerekse elektrik şebekesi sisteminin işlerliği açısından, Muğla İlini, Ege Bölgesini ve Türkiye enterkonnekte sistemini olumsuz etkilemeyeceğine işaret etmektedir.

Konuyla ilgili ülke, kamu ve toplum çıkarları doğrultusundaki bu çalışmada belirttiğimiz ve bundan sonra da, bu sorunları daha kapsamlı biçimde ve derinlemesine ele alacağımız çalışmalarda dile getireceğimiz görüşlerimizin, ilgili tüm kişi ve kuruluşlar tarafından kamusal sorumlulukla dikkate alınmasını diliyoruz.”

More in Enerji

You may also like

Comments

Comments are closed.