SağlıkBilim-TeknolojiKoronavirüs SalgınıManşet

Covid-19 araştırmalarına getirilen izin şartına tepki: Bilimsel araştırmalar kısıtlanamaz

0

Aralarında Türk Tabipleri Birliği, Patoloji Dernekleri Federasyonu ve Halk Sağlığı Uzmanları Derneği’nin de bulunduğu 27 meslek odası ortak bir açıklama yaparak koronavirüs araştırmaları için getirilen komisyon onayı şartına tepki gösterdi.

Yeni yapılan düzenlemeyle birlikte koronavirüs hakkında bilimsel araştırmalar yapacak kişilerin önce Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Covid-19 Bilimsel Araştırma Değerlendirme Komisyonu’ndan izin alması gerekiyor.

‘Salgının durması bilimsel araştırmalara bağlı’

Hastalığın çaresinin bulunmasının ve salgının durdurulması bilimsel çalışmalarda elde edilecek bilgilere bağlı olduğu belirtilen açıklamada getirilen yasağın araştırmaların önüne geçeceği vurgulandı.

Araştırmaların hali hazırda bağımsız çalışan Etik Kurullar tarafından alınan onay sonrasında gerçekleştirildiğinin vurgulandığı açıklamada şu anda bir de Bakanlık’tan onay alma zorunluluğu getirildiği söylendi.

‘Uluslararası düzenlemelere aykırı’

Açıklamada “Uluslararası düzenlemeler, Anayasa ve Hekimlik Meslek Etiği Kurallarına göre, hekimlerin, çalıştıkları yerlere bakılmaksızın, kişilerin kimlik bilgilerinin gizli kalmasına özen göstererek, Covid-19 ile ilgili sağlık hizmeti sırasında elde edilen kişisel verilerden yararlanarak, bilimsel araştırma yapma hakkı bulunmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

Çok merkezli bilimsel çalışmalar yapmak isteyen araştırıcılara da kısıtlama getirildiğinin belirtildiği açıklamada araştırmacıların “Bakanlıkça belirlenen ve tek yürütücünün  görevlendirildiği  bir çalışmaya veri verme yolu ile katılabilecekleri, aksi takdirde çalışma yapamayacaklarının” söylendiği belirtildi.

‘Bilimsel araştırmaları teşvik etmesi gerekirdi’

Bu duruma tepki gösterilen metinde “Sağlık Bakanlığı bilimsel araştırmaları teşvik edeceği, araştırıcılara olanaklar tanıyacağı yerde bilimsel ve akademik teamüllere aykırı bir şekilde kısıtlama getirmektedir” denildi. Açıklama şu ifadeler ile sonlandırıldı.

Bakanlığın bu kısıtlayıcı uygulaması, salgının durdurulmasını güçleştireceği için kamu yararına da aykırı olup bilimsel bilgi üretme özgürlüğü ve yükümlülüğü adına son derece üzüntü vericidir.

Sağlık Bakanlığı’ndan yıllardır etik kurullar tarafından başarılı bir şekilde yönetilen bilimsel araştırma süreçlerine müdahale etmemesini, zorlaştırıcı, engelleyici koşulları bir an önce kaldırmasını talep ediyoruz.

İmzacı kurumlar

Ortak metne imzacı olan kurumlar ise şu şekilde listelendi:

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu, Akademik Geriatri Derneği, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği, Patoloji Dernekleri Federasyonu, Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği, Türk Gastroenteroloji Derneği, Türk İmmünoloji Derneği, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği, Türk Klinik Mikrobiyoloji Ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği, Türkiye Milli Pediatri Derneği, Türk Oftalmoloji Derneği, Türk Radyoloji Derneği, Türk Toraks Derneği,

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği, Türkiye Romatoloji Derneği, Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği, Türkiye Psikiyatri Derneği, Türkiye Acil Tıp Derneği, İşyeri Hekimleri Derneği, Türkiye Biyoetik Derneği, Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği, Türk Nöroşirürji Derneği, Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği, Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği, Türk Yoğun Bakım Derneği, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

 

More in Sağlık

You may also like

Comments

Comments are closed.