Emek

Meşalelerle 8 Ekim mitingine katılım çağrısı

0

DİSK, KESK, TTB ve TMMOB‘un “İnsanca yaşamı savunuyor eşit, özgür, demokratik bir Türkiye istiyoruz” sloganıyla Ankara’da 8 Ekim’de düzenleyeceği mitinge, İstanbul’da meşaleli yürüyüşle katılım çağrısı yapıldı.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Tabipler Birliği (TTB) ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) üyeleri, Ankara’da 8 Ekim’de “İnsanca yaşamı savunuyor eşit, özgür, demokratik bir Türkiye istiyoruz” sloganıyla düzenlenecek mitinge çağrı yapmak amacıyla Galatasaray Lisesi önünden Taksim Tramvay durağına yürüyüş yaptı. İlk olarak lisenin önünde bir araya gelen yüzlerce emekçi, “Tüm temel haklarımız için insanca yaşamı savunuyor. Eşit, özgür, demokratik bir Türkiye istiyoruz” pankartı açtı.

Galatasaray Lisesi’nin önünden İstiklal Caddesi güzergahı üzerinden Taksim Tramvay durağına doğru yürüyüşüne geçen kitle, ellerinde meşale ile “Kanun hükmünde kararnameler iptal edilsin”, “Hastaneler halkındır satılamaz”, “Tam gün yasası iptal edilsin”, “Hükümet meslek odalarından sendikalardan elini çek” yazılı dövizleri taşıdı. Yürüyüş sırasında sık sık “Emekçiler savaş istemiyor”, “Hastaneler halkındır satılamaz”, “Parasız eğitim parasız sağlık”, “İnsanca yaşam demokratik Türkiye”, “Zafer direnen emekçinin olacak” ve “Savaşa değil sağlığa bütçe” sloganları atan kitle, Taksim Tramvay durağına kadar alkışlarla tepkisini dile getirdi. Kitle adına basına açıklamasını SES Aksaray Şube Başkanı Ersoy Adıgüzel yaptı.

“Savaşa ve asimilasyona hayır” diyenlerin baskı altına alınmaya çalışıldığına dikkat çeken Adıgüzel, “Türkiye’de çoğulculuk adı altında tekseslilik, ‘ileri demokrasi’ adı altında yeni bir diktatörlük biçimleniyor. AKP eli ile düzenin ‘yeni yüzü’, statükosu şekilleniyor. Düzenin yeni yüzüne karşı insanca yaşamı savunmak için eşit, özgür, demokratik Türkiye’yi yaratmak için 8 Ekim’de Ankara’da kurulacak ezilenlerin sokak meclisine katılmaya çağırıyoruz” diyerek, herkesi 8 Ekim’de Ankara’da düzenlenecek olan mitinge çağırdı.

(Emek Dünyası)

More in Emek

You may also like

Comments

Comments are closed.