Doğa MücadelesiManşetYerel

Mahkeme, Altınordu Belediyesi’nin açmak istediği taş ocağına geçit vermedi

0

Ordu‘nun Ulubey ilçesinde Altınordu Belediyesi tarafından açılmak istenen taş ocağına karşı açılan dava sonuçlandı. Mahkeme halkı ve Ordu Çevre Derneği’ni haklı bularak taş ocağının uygun olmadığına karar verdi.

Ordu 1’inci İdare Mahkemesi daha önce de atanan bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan raporun ardından proje hakkında “yürütmeyi durdurma” kararı vermişti.

‘Eymür halkı kurtuldu’

Açıklanan kararı değerlendiren Ordu Çevre Derneği Yönetim Kurulu “Öncelikle belirtmek gerekir ki, mahkemenin duruşma sonrası kararını erken açıklaması sevindirici. Artık Eymür halkı taş ocağı tehdidinden kurtuldu” ifadelerini kullandı.

Mahkeme kararına dair detayların da paylaşıldığı açıklamada “Mahkeme kararında yaşanacak ekolojik sorunlardan söz edilmekte. Özellikle su kaynaklarına ve tarım arazilerine dikkat çekilmektedir” denildi.

‘Tarım ve hayvancılık olumsuz etkilenecek’

Ordu Çevre Derneği Yönetim Kurulu’nun aktardığına göre projeyi durduran mahkeme kararında şu ifadeler kullanıldı:

“Ordu ili Ulubey ilçesi Yukarı Eymür Mahallesi sınırları içinde kurulması planlanan ‘Andezit Ocağı ve Konkasör Tesisi’ için verilen 04.02.2021 tarih ve E. 202120 sayılı ‘Çevre Etki Değerlendirme Gerekli Değildir’ kararının, önemli çevresel etkilerinin olacağı, projenin uygulanacağı saha ve coğrafya bir bütün olarak değerlendirildiğinde; projenin uygulanacağı sahada ve sahanın yakınında bulunan canlı ve bitki çeşitliliğinin, proje sahasının yakınında bulunan yerleşim yerlerinin tarım, hayvancılık, arıcılık gibi faaliyetlerinin, proje yakınında bulunan yerleşim yerlerindeki hanelerin faydalandığı tatlı su kaynağının projeden olumsuz etkileneceği; öte yandan proje tanıtım dosyasının yukarıda da değinildiği üzere eksik olduğu ve yeterli teknik – bilimsel gereklilikler doğrultusunda hazırlanmadığı; projenin su kaynaklarına, tarım-orman alanlarına ve yerleşim yerlerine olan mesafesi göz önünde bulundurulduğunda ve projenin olası etkileri dikkate alındığında, bilirkişi raporunda vurgulanmış risk ve etkiler sebebiyle ÇED sürecinin işletilmesi gerektiği ve neticede ortaya çıkan duruma göre iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi gerektiği kanaatine varıldığından dava konusu idare işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır.
Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin reddine … karar verildi.”

You may also like

Comments

Comments are closed.