EnerjiManşet

Maden ve jeotermal işletmecileri ile sanayicilere hazine taşınmazları üzerinde lisanssız elektrik üretimi izni

0

29 yıllık irtifak hakkı ya da kullanma izni

Açıklamaya göre hazine taşınmazları üzerinde lisanssız elektrik üretimi yapılması amacıyla tesis edilecek irtifak hakkı ve kullanma iznine ilişkin ihalelerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca taşınmazın rayiç bedelinin yüzde biri üzerinden açık arttırma yapılmak suretiyle belirlenecek.

İhalelerin onayını müteakip, yatırımcılara fiili kullanımı olmaksızın bir yıl süreli ön izin verilecek. Yerine getirilmesi ve ön izne konu hazine taşınmazları üzerinde yatırımcılar, tarafından lehlerine irtifak hakkı tesis edilmesi talep edilmesi halinde 29 yıla kadar bağımsız ve sürekli nitelikte olmayan irtifak hakkı veya kullanma izni verilecek.

Açıklamada ayrıca, Milli Emlak Genel Müdürlüğünce güneş enerjisi ve rüzgâr enerjisi başta olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretimine uygun hazine taşınmazları belirlenerek “www.milliemlak.gov.tr” adresinde ilan edileceği ve sonrasında ilave hazine taşınmazlarının bu site üzerinden ilana çıkarılmaya devam edileceği ifade edildi.

More in Enerji

You may also like

Comments

Comments are closed.