Doğa MücadelesiEkolojiManşet

Kuzey ormanlarına imar girişimine mahkemeden ret

0

Türkiye Lojistik Araştırmaları ve Eğitimi Vakfı’nca üniversite yapılmak istenen 60 bin metrekarelik orman alanı, aynı zamanda doğal sit alanı niteliğinde.

Kuzey Ormanları‘nın Beykoz kesiminde, orman alanını yapılaşmaya açan imar planının yürütmesi durduruldu. Beykoz’daki Mahmut Şevket Paşa Mahallesinde 60 bin metrekare orman alanına ilişkin 1/5 bin imar planı ve 1/1000 imar planı değişikliğine gitmiş, söz konusu alan ‘özel eğitim alanı’ yapılmıştı.

Evrensel’in haberine göre, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi kararında, “dava konusu planlarda çevre düzeni planına aykırı fonksiyona yer verildiği, üst çevre düzeni planında, planlanan bölgeyi de kapsayan İstanbul Kuzey Ormanları’nın olduğu bölgenin doğal yapısının korunması, bu alana yönelik yapılaşma baskısının önlenmesi amaç edinildiği halde bu amaca aykırı olarak bölgenin yapılaşmaya açıldığı, çevredeki orman alanının yapılaşma baskısı altında bırakıldığı, bölgenin kırsal karakterinin bozulmaya çalışıldığı, mevzuat uyarınca sit alanlarının bütünlüğü sağlanacak şekilde koruma amaçlı plan yapılması gerektiği halde parçacıl plan yapımına gidildiği, gerekli etüt-analiz çalışmalarının yapılmadığının tespit edildiği, bölgenin ekolojik sistemine olumsuz etki yapacak şekilde alanın yapılaşmaya açıldığı” sonucuna varıldı.

Onaydan önce şantiye levhası

Türkiye Lojistik Araştırmaları ve Eğitimi Vakfı‘nca üniversite yapılmak istenen 60 bin metrekarelik orman alanı aynı zamanda doğal sit alanı niteliğinde. Dava konusu edilen planlar ile büyük bir kısmı 3. derece, bir kısmı da 2. derece doğal sit alanında kalan alanda beş katlı yapıya izin veriliyordu.  Orman arazisinin ortasında bulunan alana, üniversite tarafından imar planları onaylanmadan önce şantiye levhaları yerleştirilmişti.

You may also like

Comments

Comments are closed.