Doğa MücadelesiManşet

Küçükçekmece Gölü’nün etrafında 240 futbol sahası büyüklüğündeki alan imara açıldı

0

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Küçükçekmece Gölü’nün etrafındaki 200 hektar alanı (ortalama 240 futbol sahası) imar planı yaparak yapılaşmaya açtı.

“Doğal yaşam da yok olacak sit alanları da zarar görecek”

Konuyla ilgili açıklama yapan İBB önceki dönem CHP Meclis üyesi İnşaat Mühendisi İbrahim Doğan, “Söz konusu alan ile ilgili İstanbul çevre düzeni planlarında da tadilat yapılarak plan ilkeleri hiçe sayıldı. Zira 1/100 000 ölçekli plan kentin anayasası olarak kabul edilmişti. Yaklaşık 200 hektar olarak planlanan bu alan Çekmece  Gölü’nün  batı kısmında bulunmakta ve göle komşudur. Yapılacak yeni yapılaşma ile göldeki doğal yaşam da yok olacak ve çevredeki mevcut 1. ve 2. derece doğal sit alanları zarar görecektir” dedi.

Doğan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan planın Küçükçekmece Gölü’nün doğal yapısına zarar vereceği gibi bölgedeki derelere ve korunması gereken sit alanlarına büyük bir tahribat verebileceğini söyleyerek şunları ekledi:

“Çekmece Gölü’nün çevresi mevcut 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı’nda kentin bütününe hizmet eden, halkın eğlenme ve dinlenme gereksinimlerini karşılayan kentsel ve bölgesel yeşil ve spor alanlarının büyük bir kısmı yeşil koridorlar halinde tasarlanmıştır. Küçükçekmece Gölü ve çevresinin ekolojik sürdürülebilirliğinin ve denize açılımların sağlanması için göl kıyısı kentsel ve bölgesel yeşil ve spor alanı olarak gösterilmiştir. 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı plan hükümlerine göre kentsel ve bölgesel yeşil ve spor alanları kentin bütününe hizmet eden, halkın eğlenme ve dinlenme gereksinimlerini karşılamaya yönelik aktif ve pasif yeşil alanlar ile spor alanlarıdır. Ayrıca  olası afet ve buna bağlı kriz durumlarında toplanma ihtiyacının karşılanması amacıyla da kullanılabilir şekilde tasarlanacak bölge parkları yer alabilecek şekilde düzenlenmiştir.”

“Yeni bir betonlama dalgası getirilecek”

Yapılacak plan tadilatı ile birlikte yeni bir kent oluşturularak İstanbul’un sorunlarına ilave sorunlar ekleneceğini söyleyen Doğan şunları kaydetti:

“Yeni bir yapı yoğunluğu ve nüfus artışı getirilecektir. Var olan sorunlar ile birlikte kentin yaşam alanları, kıyıları ve sit alanları yok olacaktır. Yeni bir betonlama dalgası getirilecektir. Merkezi hükümet ve kendisine bağlı Çevre ve Şehircilik Bakanı bu kente ihanet etmeye devam ediyor. Zira yapılan planlar yasalara ve imar ilkelerine aykırıdır.  Kamu yararı taşımayan bu rant planları derhal iptal edilmeli ve geri çekilmelidir.  TOKİ’ ye devri yapılan yaklaşık 200 hektarlık bu alanda yapılan plan ile; Ticaret + konut alanı, konut alanı,  3 adet (13.940m2) camii alanı, özel lise, ilkokul, özel kültürel alan, sağlık alanı, yüksek öğrenim alanı, idari hizmet binası, meydan (13.592m2), rekreasyon alanı, spor alanı vs. fonksiyonları verilerek düzenleme yapılmıştır.” 

“Tamamen müteahhit mantığı ile çalışıyorlar”

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın tek seferde üç plan askıya çıkardığını açıklayan Doğan, sözlerini şöyle tamamladı:

“Nerede görülmüş 1/100 000 ölçekli planda parseller bazında plan tadilatı yapmak. İstanbul’da genel kabul gören çevre düzeni planı (1/100 000 ölçekli) kentin anayasası olarak kabul edilmişti. Peki ne değişti? AKP iktidarı ve ilgili bakanı yapınca oluyor. Çağdaş kent, bilimsel planlar, plan bütünlüğü, doğal çevreyi koruma bunlara yabancı bir anlayış. Tamamen müteahhit mantığı ile çalışıyorlar.  Bütün bu yasalara ve hukuka aykırı plan çalışmalarına gerekli yasal itirazları yapacağız. Ve bu hukuksuzluğu,  yasalara aykırı çıkar planlarını kabul etmiyoruz.”

 

(Sendika.org)

İlginizi çekebilir

Comments

Comments are closed.