ManşetTürkiyeYerel

Köylerdeki güneş enerji sistemleri artık yapı ruhsatından muaf

0

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete‘de yayımlandı ve yürürlüğe girdi.

Buna göre, köylerde bina çatılarında yapılan güneş enerji sistemleri yapı ruhsatından artık muaf tutulacak.

Yönetmelikteki değişiklikler

Yönetmelikte yapılan değişiklikler şöyle:

  • Köy yerleşik alanı civarı sınırları için tespit edilebilecek azami mesafe 100 metreden 300 metreye çıkarıldı.
  • Çevre Düzeni Planlarında yer alan ve kırsal yerleşim alanları için emsali 0,50 ile sınırlandıran madde kaldırıldı.
  • Büyükşehir Belediyeleri tarafından “kırsal yerleşik alan” tespiti yapılan mahallelerin, yine Büyükşehir Belediyelerince aksi yönde karar alınmadığı sürece, köy yerleşik alanı şartlarına tabi olacak.
  • Karadeniz Bölgesi gibi dağınık yerleşimlerin olduğu yerlerde, arası en çok 200 metre olan iki ve daha fazla binayı içerecek şekilde “Dağınık Yerleşik Alan” olarak belirlenebilecek. Bu alanlarda da köy yerleşik alanı kuralları geçerli olacak.

Köyde sürekli oturma şartı kaldırıldı

Yönetmeliğe göre, artık yapı yapabilmek için köy nüfusuna kayıtlı olmaya gerek yok:

  • Yapı yapabilmek için köy nüfusuna kayıtlı olmak ve köyde sürekli oturmak şartları kaldırıldı.
  • Tarımsal amaçlı yapıların tanımı genişletildi. Bu tanıma “bağ evleri” ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bu kapsamda olduğu belirlenen diğer yapılar da dahil edildi.
  • Birden fazla yapı yapılan parsellerde, binalar arası asgari mesafe sınırı bitişik yapılar hariç 10 metreden 6 metreye düşürüldü. Bina azami yükseklikleri 6,50 metreden 7,50 metreye çıkarıldı.
  • Silo gibi tarımsal yapılarda, gerekçeli rapor hazırlamak ve Tarım ve Orman Bakanlığının uygun görüşü alınmak şartıyla yükseklik 15 metreye çıkarılabilecek.
  • İskan dışı alanlarda 1500 metrekare üzeri hisseli parsellerde Tarım ve Orman Bakanlığının görüşü alınarak en çok üç konut amaçlı yapı yapabilecek.
  • Yapıların komşu parsel sınırına 5 metre mesafe bırakma zorunluluğu 3 metreye düşürüldü. İskan dışı alanlarda taban alanı 75 metrekareyi ve iki katı geçmemek üzere yapılacak bir bağ evi için Tarım ve Orman Bakanlığının uygun görüşü alınmak kaydıyla köy içi yapılara benzer şekilde ruhsat zorunluluğu kaldırıldı.

More in Manşet

You may also like

Comments

Comments are closed.