Doğa MücadelesiManşetTürkiye

Kıyıları yapılaşmaya açan yönetmelik değişikliğine yürütmeyi durdurma kararı

0

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği(TMMOB) Şehir Plancıları Odası’nın, Nisan ayında Kıyı Kanunu’nun Uygulanmasına Dair Yönetmelik`ine eklenen ve kıyı şeritlerinde kamu yararına aykırı yapılaşmaları artıracak düzenlemeye yaptığı hukuki itiraz kabul edildi.

Danıştay 6’ıncı Dairesi, düzenlemenin yürütülmesinin durdurulması kararını verdi.

Kıyı Kanunu’nun Uygulanmasına Dair Yönetmelik‘in “Kıyı Kenar Çizgisinin Onayı ve İlanı” başlıklı 9’uncu Maddesine, 16 Nisan 2022’de Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme ile ek bent eklenmişti.

Düzenleme ile kıyı çizgisinin yeniden belirleneceği durumlara üç istisna getirildi. Buna göre; bazı Hazine taşınmazlarının bulunduğu kıyılarda, turizm işletmesi belgesi almış bazı yapıların bulunduğu kıyı alanlarında ve mevcut kıyı çizgilerine yapılan itirazların teknik raporla yeni bir kıyı çizgisi tespiti yapılan kıyılarda kıyı çizgisinin yeniden belirlenmesine olanak tanınmış oldu.

Yapılan bu düzenlemenin kamu yararı ve şehircilik ilke ve esaslarına aykırı olduğunu söyleyen TMMOB Şehir Plancıları Odası, kıyı alanlarındaki yapılaşma baskısını artıracağı gerekçesiyle düzenlemeye karşı dava açtı.

Danıştay 6’ıncı Dairesi, dava konusu düzenlemenin uygulanması halinde kıyılarımızda kamu yararına aykırı işlemlerin yaygınlaşacağı, yeni yapılaşmaların önünün açılacağı ve bu alanlarda çevre tahribatına neden olacağını belirterek giderilmesi güç veya imkânsız zararların oluşmasına neden olabileceği değerlendirmesiyle düzenlemenin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

TMMOB Şehir Plancıları Odası, konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Anayasal yetkilerimiz çerçevesinde yaşam alanlarımıza yönelik rant odaklı, kamu yararına aykırı müdahalelere karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi bir kez daha vurguluyoruz” dedi.

 

 

You may also like

Comments

Comments are closed.