KitapManşet

Kent planlamada yeşil ve ekolojik teknolojiler

0

Kent Planlamada Yeşil ve Ekolojik Teknolojiler: Akıllı Kentler Yaratmak (Green and Ecological Technologies for Urban Planning: Creating Smart Cities) isimli kitap IGI Global tarafından basıldı. Editörlüğünü Gazi Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden Dr. Özge Yalçıner Ercoşkun’un üstlendiği kitap, hızla büyüyen ve tüketim mekanı olan kentlerde sürdürülebilirlik ve eko-teknolojik çözüm konularını içeriyor.

Akıllı kent planlamasında eko-teknolojilerin, yeni kavram ve eğilimlerin tartışıldığı bu kitapta, ‘Sosyal Sürdürülebilirlik’, ‘Akıllı Kentler’, ‘Enerji Verimliliği’, ‘Kentsel Ulaşım’, ‘Coğrafi Bilgi Sistemleri’, ‘Belediyeler ve Sürdürülebilir Topluluklar’ olmak üzere 6 ana başlık bulunuyor.

Toplam 19 bölümden oluşan kitapta, Özge Yalçıner Ercoşkun, kentsel dayanıklılık ve esneyebilirlik konusunu;  Derya Oktay, geleneksel ve çağdaş yönde bütüncül ve sürdürülebilir şehirciliği; Abby Spinak ve Federico Casalegno ise bilgi ve iletişim teknolojilerinin eko-kültürel değişime ve eşitliğe verdiği desteği anlatıyor.

Patrizia Lombardi ve diğerleri akıllı kentlerin performans ölçümü için çoklu bir ağ modelini özetlerken Akın Sevinç ise mimari ütopyaların ilk ekolojik adımlarına bakıyor.Paris Fokaides, çevre teknolojilerinin yardımıyla yapılan sıfır enerjili binaları,  Hakan Hisarlıgil ve Şule Karaaslan ise enerji etkin konut adası tasarımını anlatıyor. Yan Zhu ve Tim Heath ise bu perspektifte kentsel tasarımda çevre performansını ölçen teknolojilerinin bir özetini yapıyor.

Kentsel ulaşım konusunda Herman Knoflacher ve Ebru Öcalır, bu konudaki ileri eko-teknolojileri ve eko-yöntemleri tartışırken, Hin ve Subramaniam ise Singapur’daki akıllı ulaşım teknolojilerini örnekliyor. Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) konusunda ise Ayşegül Özbakır, kentsel çevresel engel ve eğilimlerde CBS’nin desteğini anlattı. Erkan Polat ise yer seçiminde karar destek yöntemlerini ve CBS ile bütünleşmesini özetliyor. Adnan Kaplan, kentsel yeşil altyapıyı, Nita ve diğerleri ise kent çeperindeki doğal kaynakların korunmasını Bükreş özelinde inceliyor. Matthew Bradbury Yeni Zelanda’da sürdürülebilir kıyı tasarımından örnekler verdi. Tan Gürer ise kentgörünüm ve tipoloji kavramlarını irdeledi. ‘Belediyeler ve Sürdürülebilir Topluluklar’ bölümünde, Seda Bostancı, eko-belediyeleri, Ayşen Eren, Geçiş Modeli’ni, Laure Heland ise sürdürülebilir mahalle yenilemesinde toplulukların rolünü tartışıyor..

İngiltere’den Kıbrıs’a, Yeni Zelanda’dan ABD’ye, Türkiye’den Romanya’ya, Fransa’ya ve diğer ülkelere kadar geniş bir yazar kitlesi toplayan bu kitap, iklim değişikliğinin kötü sonuçlarına, petrol krizine ve doğal felaketlere karşı kentler yönünde teknoloji yardımıyla çözüm arayan bir eser olarak ortaya çıktı. Kitabın öncelikli okur kitlesi arasında araştırmacıları, mekanbilimle ilgilenenleri ve karar vericileri sayabiliriz. Ayrıca zamanında çıkan bir katkı olarak sürdürülebilir kent planlaması, akıllı-yeşil kentler ve teknolojik gelişmeler konusunda bazı sorulara yanıt olacaktır.

Green and Ecological Technologies for Urban Planning:
Creating Smart Cities
Editörlüğü: Dr. Özge Yalçıner
IGI Global
2011

(Yeşil Gazete)

Kategori: Kitap

İlginizi çekebilir

Comments

Comments are closed.