LGBTİ+ManşetTürkiye

KaosQ+, queer teori ve LGBTİ+ çalışmaları için katkı bekliyor

0

Bugüne kadar dokuz sayısı yayımlanan yayımlanan hakemli dergi Kaos Q+ Queer Çalışmaları Dergisi’nin 10’uncu sayısı için çağrı yayımlandı. Dergiye katkı sunmak isteyenler 15 Ağustos 2021’e kadar [email protected] adresine makalelerini iletebilir.

Kaos.org’un aktardığına göre, “Trans Çalışmaları” başlığıyla yayımlanacak olan bölümün editörlüğünü, 9. Feminist Forum’da da konuşan Prof. Susan Stryker‘in  yapacağı derginin çağrı metni şöyle:

“Kaos Q+, queer kavramının, yurt içinde ve yurt dışında teorik ve pratik alanlarda zaman içinde yaptığı sıçramaya ve aynı zamanda gelecekte bu alanla ilişkili olarak ortaya çıkabilecek mikro politikalara temas etmeyi hedefler. Bu anlamda Kaos Q+, queer teoriyi LGBTİ+’lara özgü bir kimlik politikası olmanın çok ötesine taşıyarak, teorileştirmenin kendisini sorgulamanın da peşindedir.

Queer teori ile iktidar, marjinallik, ayrıcalık ve normativiteyi tartışan/eleştiren diğer sosyal ve kültürel teoriler arasındaki ilişkilere ya da anlaşmazlık noktalarına odaklanmak derginin amaçları arasındadır. Bu nedenle, derginin içeriği, eleştirel ırk ve kimlik teorileri, antropoloji, Marksizm, Anarşizm, feminist teori, erkeklik çalışmaları, sakatlık çalışmaları, güncel sanat teorileri ve bu kavramın kapsamına düşen her türden felsefi ve politik metinle kesişmektedir.

Derginin uzun vadede amacı, statik bir queer tartışma alanı yaratmaktansa, bu alanın kendisinin de hem felsefi bir analiz metodu olarak hem de bir sosyal teori alanı olarak sorunsallaştırılabileceği ve yeni çözümlerle soru sorma biçimlerinin üretebileceği bir mecra yaratmaktır. Ayrıca bu kavramla titreşimde olabilecek soru ve sorunlarla, araştırma alanlarının kapsamı bakımından kesişen her türlü akademik çalışma derginin içeriğine katkıda bulunabilir. Bu teorinin sosyo-politik düşün ve eylem dünyasına eleştirel katkıları ve müdahale etme biçimlerine ilişkin betimsel ve somut tartışmalar ise hem bu sayının hem de daha sonraki sayıların ortak temalarından olacaktır.

Queer teori ve çalışmaları, LGBTİ+ çalışmaları alanlarından makale niteliği taşıyan teori, araştırma ve inceleme yazılarının yanı sıra, güncel politik, sanat, bilim ve felsefe alanlarına dokunan yazarların öznel görüşlerini yansıtan deneme ve değerlendirme yazılarına da açık olan dergi, her sayıda bu alanlarla temas kuran sosyal bilimler, interdisipliner ve transdisipliner alanlarda üretilmiş tezlerin tanıtımlarına da yer verilmektedir.

Makaleler için son teslim tarihi 15 Ağustos 2021. Derginin akademik yazım kuralları konusunda bilgi almak ve dergi hakkında genel bilgilere ulaşmak için web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

More in LGBTİ+

You may also like

Comments

Comments are closed.