LGBTİ+ManşetTürkiye

Kaos GL’den İnsan Hakları Eylem Planı açıklaması: LGBTİ+ haklarına dair hiçbir reform yok

0
Çizim: Aslı Alpar

Kaos GL, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve yargı reformu kapsamında hazırlanan İnsan Hakları Eylem Planı‘na dair bir basın açıklaması yayınladı.

Dernek, söz konusu paketin reform olarak değerlendirilmesinin mümkün olmadığını, içeriğin insan hakları alanında bir reformu hedeflemediğine vurgu yaptı.

‘Plan, ayrımcı bir şekilde kaleme alındı’

Açıklamada, LGBTİ+’ların birçok alanda insan hakları ihlaline maruz bırakıldığına ve reform eylem planında LGBTİ+ haklarına dair hiçbir reformun yer almadığına dikkat çekildi:

LGBTİ+’lar bütün bunları yaşarken, reform eylem planında LGBTİ+ haklarına ilişkin hiçbir reform, iyileştirme ya da LGBTİ+’ların temel hak ve özgürlüklerini koruyacak bir adım yer almamaktadır. Bu reform eylem planı, LGBTİ+’ların insan haklarını korumak bir yana, bu reform eylem planının LGBTİ+’ların insan haklarına erişimlerinin sistematik olarak ihlal edilmesine son verme ihtimali bulunmamaktadır. LGBTİ+’ları kapsamayan plan, daha baştan ayrımcı şekilde kaleme alınmıştır.

Paketin hedefinin Türkiye’nin yaşadığı insan hakları krizinin aşılması için iç kamuoyunda doğan talepleri karşılamak değil Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi ile olan ilişkileri onarmak olması, felsefesindeki temel sorunu ortaya koymaktadır.”

‘ve benzeri’ ifadesi LGBTİ+’ları kapsamamaktadır

Ayrımcılık formları içinde LGBTİ+ sözcüğünün konulmayıp ve benzeri ifadesinin konmasının LGBTİ+’ları kapsamadığı belirtildi:

Ayrımcılık formları için tek tek sayılan “Dil, din, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç̧, mezhep” kimliklerinin yanına” ve benzeri ifadesinin konması LGBTİ+’ları kapsamamaktadır. Bugüne kadar hazırlanan bütün metinlerde “ve benzeri” ifadesinin LGBTİ+’ları kapsadığı iddiasının hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadığını anlamak için eylem planının da katılımcılarından Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’na (TİHEK) bakmak yeterlidir.

Daha kurulmadan cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli ayrımcılığı, ayrımcılık temelleri arasında saymayarak ayrımcılık yapan TİHEK, ilerleyen yıllarda uygulama, açıklama ve etkinlikleriyle LGBTİ+’ların insan haklarını yok saymakla yetinmeyen ve bu hakları bilfiil ihlal eden bir kuruma dönüştü. TİHEK’in trans kadınların ayrımcılığa ilişkin başvurusunu “ayrımcılık temelleri arasında yer almadığı””gerekçesiyle reddetmesi ve düzenlediği etkinliklerde LGBTİ+’ları ve haklarını hedef göstermesi; reform eylem planındaki “ve benzeri” ifadesinin uygulamada ne anlama geleceğine dair yol göstermektedir.”

Nefret söylemi, devlet tarafından üretiliyor

Reform eylem planının LGBTİ+’ları dışladığı gibi, varoluşlarının da kriminalize edildiğine dikkat çekilen açıklamada, nefret söyleminin devlet tarafından üretilmekte ve teşvik edilmekte olduğu kaydedildi:

TCK 122 ayrımcılık yapmayı cezalandırırken, LGBTİ+’lara dönük ayrımcılık “yasada cinsel yönelim, cinsiyet kimliği veya karakteristiği” yer almıyor denilerek adeta hoş görülmektedir. Bu nedenle LGBTİ+’lar “ve benzeri” denilerek varoluşlarının yanısıra, temel haklarının da önemsizleştirildiğine, değersizleştirildiğine bir kere daha tanık olmuştur.

LGBTİ+’lar içinden geçtiğimiz pandemi sürecinde Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na, İçişleri Bakanlığı’ndan Ticaret Bakanlığı’na ve Diyanet İşleri Başkanlığı’na kadar devletin bütün kademeleri tarafından hedef gösterilmiş, “sapkın” gibi apaçık nefret söylemi olan ifadeler maalesef ki bakanlar eliyle LGBTİ+’’ar hakkında kullanılmıştır.”

Ayrıca, açıklamada söz konusu eylem planının sivil toplumun hak taleplerini karşılayamamakta birlikte, LGBTİ+’lar için hiçbir yenilik getirmediği de vurgulanarak, “İnsan hakları bir bütündür ve LGBTİ+’ların insan haklarını açıkça korumayan, LGBTİ+’ların haklarına erişiminin önündeki engelleri kaldırmayan, LGBTİ+’ların insan haklarını geliştirmek için adım atmayan hiçbir reform; özü itibariyle insan hakları reformu değildir!” ifadeleri kullanıldı.

Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

More in LGBTİ+

You may also like

Comments

Comments are closed.