LGBTİ+ManşetTürkiye

Kaos GL: LGBTİ+’ların yaşam hakkı dahil temel tüm insan hakları ihlal ediliyor

0

Kaos GL‘nin yeni bilgi notuyla Türkiye’de LGBTİ+ hakları küresel standartlar ışığında incelendi.

Avukat Yasemin Öz tarafından hazırlanan bilgi notunda “Eşitlik ve ayrımcılık karşıtlığı”, “Aile”, “Nefret suçları ve nefret söylemi”, “Bedensel bütünlük ve cinsiyet kimliğinin yasal olarak tanınması”, “Sivil toplum alanı” ve “İltica” başlıkları altında güncel durum ayrıntılarıyla incelendi.

‘Yaşam hakkı dahil temel tüm insan hakları ihlal ediliyor’

Çalışmada, Türkiye’de LGBTİ+’lara yönelik ayrımcılığı yasaklayan ve eşitliği destekleyen bir mevzuat olmaması istihdam, mal ve hizmetlere erişim, eğitim, sağlık, seyahat ve yerleşme özgürlüğü gibi temel insan haklarına erişimde LGBTİ+’ları ayrımcılığa karşı yasal olarak güvencesiz bıraktığı ortaya kondu.

Bilgi notuna göre, LGBTİ+’ların yaşam hakkı dahil temel tüm insan hakları ihlal ediliyor. Eşitlik eylem planı yok, aile kurmaya dair hiçbir hak sağlanmadığı gibi Anayasa eliyle evlilik hakkı kısıtlanıyor. Cinsiyet uyum sürecine dair yasal prosedürler küresel standartların gerisinde ve  non-binary kimliği de tanınmıyor.

‘Yıldırma politikası geliştirilmekte’

Av. Yasemin Öz, sunuş yazısında uzun yıllardır LGBTİ+’lara yönelik toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı, pek çok faaliyet ve etkinliğin sistematik ve hukuka aykırı bir şekilde engellendiğinden şöyle bahsetti:

Sivil toplum alanında ise uzun yıllardır toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı ve LGBTİ+’lara yönelik pek çok toplu faaliyet ve etkinlik sistematik ve hukuka aykırı biçimde engellenmekte, hukuka aykırı uygulamalara karşı mahkemelerce verilen iptal kararlarına rağmen yeni yasaklamalar devreye sokulmaktadır. Bu şekilde her bir yasaklama kararı iptal edilse dahi yeni etkinliklerde yeni yasaklama kararları alınarak, mahkeme sonuçlanıncaya kadar etkinlikler düzenlenemediğinden, fiilen etkinlikler bloke edilmekte ve yıldırma politikası geliştirilmektedir.”

Bilgi notunun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

More in LGBTİ+

You may also like

Comments

Comments are closed.