ManşetTürkiye

Kadına ve sağlık çalışanlarına şiddetin önlenmesine ilişkin yasa yürürlükte

0

Kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin TCK ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kanuna göre mevzuatta yapılan değişiklikler şöyle:

 • Türk Ceza Kanunu‘ndaki takdiri indirim nedenleri sınırlandırılacak. Failin pişmanlık içermeyen davranışları, takdiri indirim nedeni olarak kabul edilmeyecek.
 • Failin salt indirim almaya yönelik kılık ve kıyafetine özen göstermesi, takım elbise giymesi, kravat takması gibi duruşmadaki şekli tutum ve davranışları, takdiri indirim nedeni olarak dikkate alınmayacak. İndirim uygulanması halinde ise gerekçeleri kararda mutlaka gösterilecek.

‘Kasten öldürme’, nitelikli cinayet oldu

 • Kasten öldürme, kasten yaralama, tehdit, işkence ve eziyet suçunun kadına karşı işlenmesi halinde cezası artırılacak.
 • Kasten öldürme suçunun kadına karşı işlenmesi hali bu suçun nitelikli halleri arasına alınacak; ceza müebbetten ağırlaştırılmış müebbet hapise çıkarılacak.
 • Kasten yaralama suçunun kadına karşı işlenmesi halinde cezanın alt sınırı dört aydan altı ay hapis cezasına yükseltilecek.
 • İşkence suçunun kadına karşı işlenmesi halinde cezanın üç yıl olan alt sınırı beş yıl hapse çıkarılacak.
 • Eziyet suçunun kadına karşı işlenmesi halinde cezanın iki yıl olan alt sınırı iki yıl altı ay hapise yükseltilecek.
 • Tehdit suçunun mağdurunun kadın olması halinde cezanın altı ay olan alt sınırı dokuz ay hapse çıkarılacak.
 • Kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi suçunun konusunun sağlık hizmetleri olması durumunda verilecek ceza altıda biri oranına kadar artırılacak.

‘Israrlı takip’ suç olacak

 • ‘Israrlı takip’ olarak nitelendirilen fiiller müstakil bir suç haline getirilecek. Faile altı aydan iki yıla kadar hapis cezası verilecek.
 • Israrlı takip suçunun çocuğa ya da ayrılık kararı verilen veya boşandığı eşe karşı işlenmesi; mağdurun okulunu, iş yerini, konutunu değiştirmesine ya da okulunu veya işini bırakmasına neden olması; hakkında uzaklaştırma ya da konuta, okula veya iş yerine yaklaşmama tedbirine karar verilen fail tarafından işlenmesi halinde faile bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilecek. Bu suçun soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olacak.

Kasten yaralama ‘katalog suç oluyor’

 • Kadına ve sağlık çalışanlarına karşı kasten yaralama katalog suçlar arasında yer alacak.
 • Kadına karşı işlenen kasten yaralama suçu ile sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı işlenen kasten yaralama suçları tutuklamaya ilişkin katalog suçlar arasına alınıyor.
 • Kasten yaralama suçunun, beden veya ruhen kendisini savunamayacak durumdaki kişiye karşı işlenmesi ya da canavarca hisle işlenmesi halleri de katalog suç olacak.
 • Ceza Muhakemesi Kanunu‘nun “Mağdur ile şikayetçinin hakları” başlıklı maddesinde değişiklik yapılacak. Düzenlemeyle, Türk Ceza Kanunu’nda yer alan çocukların cinsel istismarı veya ısrarlı takip suçu ile kadına karşı işlenen kasten yaralama, işkence veya eziyet suçları madde kapsamına dahil edilecek.

Mesleki Sorumluluk Kurulu

 • Kanuna göre, hekim ve diş hekimleri ile diğer sağlık meslek mensuplarının muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin tıbbi işlem ve uygulamaları nedeniyle yapılan soruşturmalar hakkında Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri uygulanacak. Soruşturma izni, gerektiği durumlarda tazminatın ödenip ödenmeyeceği Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan Mesleki Sorumluluk Kurulu tarafından verilecek.
 • Mesleki Sorumluluk Kurulu’nun üyeleri ve karar alma süreçleri de düzenlenecek. Bu düzenleme, haklarında kesinleşmiş bir soruşturma izni verilenler bakımından uygulanmayacak ve soruşturma veya kovuşturmalara devam edilecek.
 • İdare tarafından ödenen tazminattan dolayı açılan rücu davalarında, yargılaması devam edenler bakımından karar verilmek üzere Mesleki Sorumluluk Kurulu’na başvurması için davacıya iki aylık süre verilecek. Başvuru yapılmaması halinde dava usulden reddedilecek.

More in Manşet

You may also like

Comments

Comments are closed.