KadınManşet

Kadına şiddet genelgesi: Özel birimler kuruluyor

0

İçişleri Bakanlığı, kadına yönelik şiddetle mücadele için 2020 yılının ilk gününde ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi’ yayımladı. Genelgeyle şiddet mağdurunun yaşam, fiziksel ve ruhsal vücut bütünlüğünün her şart altında korunması gerektiğinin altı çizildi.

Genelgede önemli başlıklar şöyle:

Hizmet içi eğitim

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından öncelikli olarak asayiş birimleri, polis merkezleri ve karakollarda görev yapan kolluk görevlilerinden başlamak üzere personelin tamamı, 2020- 2021 yılları arası aile içi ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda hizmet içi eğitime tabi tutulacak.

Polis Akademisi Başkanlığı ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi tarafından kadına yönelik şiddetin önlenmesi konularına ilişkin eğitim müfredatı hazırlanarak bu konunun hemen her seviyede eğitim alacak öğrencilerin eğitimlerinin bir parçası haline getirilmesi sağlanacak.

Komisyonlar erkek şiddetini takip edecek

Valilikler aile içi ve kadına yönelik şiddetin engellenmesine yönelik olarak illerindeki tüm kamu kurumlarının sorumluluklarına ve uygulamalarına yön verecek. Görev ve sorumlulukların uygulanmasındaki eksiklikleri ortadan kaldırılacak.

Şiddet önleme merkezlerine ihbar edilecek

Aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarının daha çok özel alanda kalması ve bu nedenle yaşanan olayların yüzde 80’inin kamu birimlerine yansımadığı hususu göz önünde bulundurularak il ve ilçelerde muhtarlar, rehber öğretmenler ve diğer öğretmenler, aile hekimleri, din görevlileri başta olmak üzere tüm kamu görevlilerine gerekli eğitimlerin verilmesi ve kamu görevlilerinin bu hususta etkin rol almaları sağlanacak.

Ayrıca şiddet olayını çağrıştıran durumlar beyanlara yansımasa bile ilgili birimlere bildirilecek.

Elektronik kelepçe 81 ilde yaygınlaştırılacak

Şiddet failleri için ‘elektronik kelepçe’ uygulaması ülke geneline yaygınlaştırılacak. Bununla ilgili ilgili bakanlıklar işbirliğinde gerekli altyapının yapılması için çalışmalar hemen başlayacak.

Şiddet mağduru korunan kişinin yanısıra aile bireylerinin kimlik ve adres bilgilerine üçüncü kişilerin erişimi engellenecek. Belediye Kanunu gereğince büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100 bin üstü olan ilçelerde kadın konuk evleri açılıp açılmadığı hususunda İçişleri Bakanlığı müfettişlerince denetim yapılacak.

Şiddet uygulayanın ruhsatlı silahı elinden alınacak

Haklarında tedbir kararı verilenlerin silahları kolluk tarafından alınacak ve haklarında tedbir kararı kaldırılıncaya kadar verilmeyecek.

Şiddet mağdurunun daha önce başka şikâyetinin, soruşturma ve-veya davasının bulunup bulunmadığı mutlaka kontrol edilecek. Süregelen şiddet vakalarının tespit edilmesi halinde şüpheli hakkında koruma tedbirlerine başvurulması hususunda yetkili makamlar uyarılacak.

Cezaevi firarilerine takip

Kadına yönelik şiddet kapsamında tutuklu veya hükümlü şahısların takibi için ilgili kurumlar koordineli olacak. Firar ya da tahliye sonrasında şiddet mağdurlarına yönelik koruyucu ve önleyici tedbirler ivedilikle alınacak.

Kadına yönelik şiddetle daha etkin mücadele etmek adına şiddet uygulayanlar için verilen uzaklaştırma kararlarının yanı sıra önleyici diğer tedbirlerden öfke kontrolü ile rehabilitasyon programlarına ve stresle başa çıkma eğitimlerine yönlendirilecek.

More in Kadın

You may also like

Comments

Comments are closed.