ManşetTarım-Gıda

Kadıköy Tüketim Kooperatifi Girişimi’nden değerlendirme forumu

0

Kadıköy Tüketim Kooperatifi Girişimi, 24 Ekim cumartesi günü kamusal bir toplantı yaparak çalışmalarını değerlendirdi. Kooperatif gönüllüleri, tüketiciler ağı ve çeşitli takipçilerin katıldığı toplantıda, kooperatifleşme süreci değerlendirildi, ilk üç sipariş paketi hakkında hazırlanan rapor sunuldu. Kooperatif gönüllülerinin yaptığı sunumlar sonrasında foruma geçildi ve çeşitli görüşler tartışıldı.

40

Türkiye’de çiftçiliğin bulunduğu durumdan küçük üreticiliğe, kooperatifleşme çalışmasının sosyal ve politik içeriğinden kooperatif biçiminin önemine, farklı kooperatif deneyimleri aktarımına, tüketiciliğin dayatılmasından kullanıcı/yarı-üretici pozisyona geçişin nasıl mümkün olacağına ve üretici ile tüketici pozisyonunda olan kişilerin katılımcı bir ilişkiyi nasıl geliştireceğine kadar bir çok konuda görüşler ifade edildi. Son olarak, kentlerde hızla yaygınlaşan ‘organik’ adı altında satılan ürünlerin nasıl bir alışveriş kültürü yarattığı değerlendirildi. Bu kültürü değiştirmek için, güven veren, katılımcı ve şeffaf bir örgütlenmenin nasıl olması gerektiği tartışıldı.

Kadıköy Tüketim Kooperatifi Girişimi’nin ilkeleri ve 3. dağıtım şenliğine ilişkin hazırladığı rapor şöyle:

İlkeler

38

1) Doğrudan Küçük Üreticiyle Çalışmak

Bütün tüketim ürünleri küçük üretim yapan, kolektif örgütlenmiş veya örgütlenme girişimi içerisinde olan üreticilerden, doğrudan ve aracısız olarak alınır. Örneğin gıda alanında, doğal, bilge köylü tarım yapan üretici desteklenmekte ve bütün ürünler bu tarz üretim yapan üreticilerden alınmaktadır.

2) Üretim ve Tüketim Üzerinde Karşılıklı İnisiyatif

Üretim ve tüketimin bütün aşamalarında kolektif karar alma süreçleri esas alınmakta ve bu süreçlerin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Üreticiler ve tüketicilerin ne üretileceği ve ne tüketileceğine beraber karar verebileceği, katılımcı bir modelin geliştirilmesi esas alınmaktadır.

3) Kolektif Çalışma ve Paylaşım

Kooperatif bir araya gelmiş tüketicilerden oluşmaktan ziyade kolektif karar alan, çalışan ve paylaşım ilişkilerini geliştirmeyi hedefleyen bir örgütlenmedir. Kooperatif, kooperatif üyelerinin sosyo-ekonomik haklarını korumayı ve geliştirmeyi amaçlar. Bu açıdan kooperatifin bütün karar alma süreçleri denetlenebilir, şeffaf ve katılımcı bir prensiple işlemektedir.

4) Ekolojik-Toplumsal İlişkiler

Üreticilerin ve tüketicilerin karşılıklı denetimi, üretim süreçlerinin çoğunda var olan başta kadın ve çocuk emeği sömürüsü olmak üzere her türlü emek ve doğa sömürüsüne karşı müdahale imkânı sağlamaktadır. Kooperatif, üretim süreçlerindeki sömürü ilişkilerinin ortadan kalkması esasına dayanan, üreticilerin sosyal ve ekolojik ilişkilerini göz önüne alan, ancak bunun bir mücadele süreci olduğunu gören bir çaba ve yaklaşım içindedir. Ayrıca, tüketim alanının her aşamasında doğaya zarar vermeyen, geri dönüştürülebilir malzemelerin kullanılması esas alınmaktadır.

5) Toplumsal Dayanışma

Kooperatif, uluslararası kooperatifçilik hareketinin prensiplerini takip ederek, toplumsal faydayı hedefleyen çeşitli alanlardaki girişimlerle (veya hareketlerle) dayanışmayı amaçlamaktadır. Kooperatif, farklı kooperatifler ve kooperatif girişimleriyle ortak çalışmalar düzenler, afetzedelerle toplumsal dayanışmayı geliştirir, farklı hak arayışları ve girişimlerine maddi ve manevi destek sağlamayı ve dayanışma ilişkilerini geliştirmeyi esas alır.

3. Dağıtım Şenliği Raporu

İlkini Mart ayında 50, ikincisini Haziran ayında 100, 3.sünü ise Ekim ayında 200 adet olmak üzere toplamda 3 defa sipariş paketi hazırladık.

Tüketici ağının oluşması sürecini sosyal medya ve email gruplarında duyurmanın yanı sıra yüz yüze görüşmeleri hedefleyerek gerçekleştirdik.

3. Dağıtım şenliğini 3 Ekim Cumartesi günü Kadıköy Osmanağa mahallesi Piriçavuş sokakta gerçekleştirdik. Gün boyu süren paket dağıtım şenliğinde bir yandan paket siparişi veren kişilere paketlerini teslim ettik, bir yandan da kooperatif gönüllüsü bir arkadaşımızın paket içeriğindeki ürünlerle yaptığı mezeleri ikram ettik. Paketlerini 3 Ekim tarihinde alamayan kişiler için 4-9-10 Ekim arasındaki uygun günlerde teslim yaptık.

Tanesi 50 TL olmak üzere 7 üründen oluşan 200 adet sipariş paketi hazırladık. Toplamda 158 kişiye,198 adet paket dağıttık; kalan paketlerin içindeki ürünleri ise parça parça dağıttık. Böylece, tüketim ağında dağıtmayı hedeflediğimiz 200 sayısına yaklaşmış olduk.

Üreticilerle görüşmeler, ürünlerin tedariği ve saklanması süreçlerini gönüllü ekibin sorumluluğu altında, en uygun biçimde yapmaya çalıştık. Bu süreçte, ürünlerin bir tanesinin elimize erken ulaşması ve uygun saklama koşullarının tam olarak sağlanamamasından kaynaklı olarak üründe deformasyon gözlemledik. Sipariş veren tüketici ağına bu durumu bildirerek istemeyen kişilerin ürünü almamasını sağladık.

 

Bu sonuçta ortaya çıkan kolektif birikimi, geçtiğimiz sipariş paketlerinde olduğu gibi, kooperatif çalışmamız için kullanacağımızı tahahhüt ederiz. Çalışmalarımıza destek olan katılımcılara ve üreticilerimize teşekkür ederiz.”

[email protected]
@kadikoykoop
https://www.facebook.com/KadikoyKoop

 

Haber: Umut Kocagöz

(Yeşil Gazete)

More in Manşet

You may also like

Comments

Comments are closed.