Doğa MücadelesiEkolojiManşetUncategorized

İzmirli meslek odalarından Akdeniz foklarını korumaya yönelik çağrı: Karaburun’dan elinizi çekin

0

Meslek odaları, İzmir‘in 2019 yılında Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilen Karaburun ilçesindeki yaşam alanlarını tehdit eden yapılaşma projelerine son verilmesi çağrısında bulundu.

doğal güzellikleri arasında yer alan ve Akdeniz Foklarının yaşam alanlarından biri olan Mordoğan Ayıbalığı Koyu’nu tehdit eden  denizin içine doğru gerçekleştirilen yapılaşmalara ilişkin

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği‘ne (TMMOB) bağlı Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, Mimarlar Odası İzmir Şubesi ve Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi, ortak bir basın açıklaması gerçekleştirerek “Karaburun’dan ve Akdeniz Foklarından elinizi çekin!” dedi.

Yapılan açıklamada yapılaşmaların fokların yaşam alanlarının tehdit edilerek ve geri dönülmesi mümkün olmayan zararlara neden olacağı, Akdeniz foku ve yaşam alanlarının korunmasına yönelik Türkiye‘nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar ve Kıyı Kanunu ve ilgili tüm mevzuata aykırı olduğu belirtilen faaliyete ilişkin başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü olmak üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Karaburun Belediyesi’ni ivedilikle işlem yapmaya ve yapılan işlemler hakkında kamuoyuna bilgilendirme yapılması talep edildi.

‘İşletmeye ait yapılaşma, mevzuata aykırı’

Açıklamada, bir işletmenin deniz kıyısında gerçekleştirdiği yapılaşmanın mevzuatlara aykırı olduğuna dikkat çekilerek şunlar kaydedildi:

“2019 yılında Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilen Karaburun’un doğal güzellikleri arasında yer alan ve Akdeniz Foklarının yaşam alanlarından biri olan Mordoğan Ayıbalığı Koyu, ‘ForYou Otuz Beş‘ isimli işletme tarafından koya ve denize yerleştirilen demir kazıklar üzerine oturtulan demir platformla işgal edilmiştir. Tesisin, 3621 sayılı Kıyı Kanunu’na aykırı olarak kayalıklara dikenli tel ve çit çekerek deniz bağlantısına engeller oluşturduğu görülmektedir. Söz konusu yapılaşmanın 3621 sayılı Kıyı Kanunu’nun 4’üncü, 5’inci ve 6’ncı maddelerine (kıyı kenar çizgisi) aykırı olduğu değerlendirilmektedir.”

Uluslararası sözleşmelerle koruma taahhüdü verilmişti

Meslek odaları, projeye konu bölgenin nesli tehlike altında olan Akdeniz foklarının yaşam alanı olması nedeniyle kritik bir öneme sahip olduğuna vurgu yaptı.

Odalar, konuya ilişkin olarak şunlar aktardı:

“Akdeniz foku (Monachusmonachus) dünya üzerinde nesli tehlike altında olan en önemli 12 deniz memelisinden biridir. Nesli ileri derecede tehlike altında olan Akdeniz fokunun (Monachusmonachus, Hermann 1779) Karaburun Yarımadası kıyılarında barındığı ve ürediği araştırmalar tarafından kanıtlanmıştır. ‘ForYou Otuz Beş’ isimli işletme Ayıbalığı Koyunda bulunmakta olup bu koy aynı zamanda fokların ana üreme mağarasıdır. İşletme tarafından inşa edilen yapılar kıyı habitatının karakteristiğinin bozulmasına yol açmaktadır. Tesisin faaliyetlerinin çevre ve fokların üreme habitatları üzerinde olumsuz etkileri görülmektedir. Akdeniz foku (Monachusmonachus) ülkemizde 1977 yılından itibaren resmen koruma altına alınmıştır.”

Açıklamada Akdeniz foku ve yaşam alanlarının korunmasına yönelik uluslararası sözleşmelerden Barselona Sözleşmesi (1981), Bern Sözleşmesi (1984), CITES (Washington) (1996), Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi (1996) ve Akdeniz’de Özel Koruma Alanları ve Biyolojik Çeşitliliğe İlişkin Protokol‘e (2002) Türkiye’nin taraf olduğu belirtildi.

Türkiye’nin tüm bu sözleşmelerle nesli ileri derecede tehlike altında olan Akdeniz foklarını ve yaşam alanları olan kıyı alanlarını birlikte koruma taahhütünde bulunduğunu hatırlatan meslek odaları, nesli tehlike altında olan Akdeniz fokunun dinlenme ve üreme alanlarından olan Ayıbalığı Koyu’na kurulan ve Karaburun halkı tarafından da istenmeyen bu metal platform derhal kaldırılması gerektiğini belirtti.

Açıklamada ayrıca işletme hakkında gerekli yasal işlemlerin uygulanması ve başka bir bölgeye benzer şekilde zarar verilmemesi için gerekli önlemler alınması gerektiğine değinildi.

‘Sürecin takipçisi olacağız’

Meslek odaları, ortak açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Unutulmamalıdır ki Kıyı Kanununda da belirtildiği üzere ‘Kıyılar, herkesin eşit ve serbest olarak yararlanmasına açıktır.’ Sonuç olarak, 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve ilgili Yönetmeliği ile ilgili tüm mevzuata ve kamu yararına açıkça aykırı olan faaliyet hakkında başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü olmak üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Karaburun Belediyesi’ni ivedilikle işlem yapmaya ve yapılan işlemler hakkında kamuoyuna bilgilendirme yapmaya davet ediyoruz. Meslek Odaları olarak sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.”

You may also like

Comments

Comments are closed.