Doğa MücadelesiManşetYerel

İzmir’de yapılmak istenen Akarca Balıkçı Barınağı’nın imar planları iptal edildi

0

İzmir‘in Seferihisar ilçesinin Akarca bölgesinde, dalgakıranlar, iskeleler ve yapıları kapsayan Akarca Balıkçı Barınağı‘nın inşası için düzenlenen imar planları iptal edildi.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi tarafından açılan davada, daha önce de imar planının yürütmesi İzmir 6. İdare Mahkemesi tarafından durdurulmuştu.

Bilirkişi raporu dikkate alındı

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının bilimsel ve teknik bir gerekçesinin olmadığı, turizm ve yazlık konut amaçlı planlanan alanlar ile sahil kullanımı arasındaki ilişkiyi keseceği ve plan bütünlüğünü bozucu nitelikte olduğu gerekçeleriyle yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi tarafından dava açılmıştı.

Dava sonucunda hazırlanan bilirkişi raporunda yer alan hususlar dikkate alınarak  söz konusu işlemler iptal edildi.

Bölge halkı, çevre aktivistleri ve STK’ler imar planlarının hayata geçmemesi için bir yıldır mücadele veriyordu. İmar planı, altı dönümlük bölümü denizde olmak üzere toplam 117 dönümü kapsıyordu.

Akarca sahilleri, Akdeniz fokları için de önemli bir üreme alanı. Projenin hayata geçmesi durumunda Akdeniz folklarının yaşam alanları da yok olacaktı.

You may also like

Comments

Comments are closed.