EkolojiManşetYerel

Seferihisar’daki Akarca Balıkçı Barınağı imar planlarının yürütmesi durduruldu

0

Seferihisar’ın Akarca bölgesinde, dalgakıranlar, iskeleler ve yapıları kapsayan dev Akarca Balıkçı Barınağı‘nın inşası için düzenlenen imar planının yürütmesi İzmir 6. İdare Mahkemesi’nce durduruldu.

Bölge halkı, çevre aktivistleri ve STK’lerin bir yıldır yapılmaması için mücadele verdiği inşaat planı, altı dönümlük bölümü denizde olmak üzere, 117 dönümü kapsıyordu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 13. 04. 2020 tarihinde onaylanan  1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama Planı’na ilişkin durdurma kararı, Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi‘nce açılan iptal davası sonucunda verildi.

‘Telafisi güç zararlar doğurabilir’

Şehir Plancıları Odası dava dilekçesinde, planın “bilimsel ve teknik bir gerekçesinin olmadığı,  turizm ve 2. konut(yazlık konut) amaçlı planlanan alanlar ile sahil kullanımı arasındaki ilişkiyi kesecek ve plan bütünlüğünü bozucu nitelikte olduğu” belirterek yürütmesinin durdurulması ve iptalini istemişti. İzmir 6. İdare Mahkemesi de, atadığı bilirkişinin de  sunduğu raporunu dikkate alarak açılan davada başvuruyu haklı buldu. 

Mahkeme yürütmeyi durdururken söz konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğini vurguladı.

Kararla, şimdilik Akdeniz Foku için önemli bir üreme alanı olan Akarca sahilleri ‘balıkçı barınağı ve balık çiftlikleri’ tehdidinden kurtuldu.

 

More in Ekoloji

You may also like

Comments

Comments are closed.