Hayvan HaklarıManşet

İskenderun kertenkelesi, termik santral projesini iptal ettirdi

0

Hatay’ın Burnaz Sahiline yapılması planlanan termik santrale karşı açılan davada Hatay 1. İdare Mahkemesi iptal kararı verdi. Erzin Çevre ve Tarihi Varlıkları Koruma Derneği Avukatı Ümit Arif Özsoy, Burnaz Mevki’ne yapılması planlanan termik santrali de içeren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın imar planı değişikliklerini hukuka aykırı olduğunu belirterek iptali için dava açtı.

‘Kumullar, endemik türlere ev sahipliği yapıyor’ 

Artı Gerçek’ten Rıfat Doğan’ın haberine göre, Hatay 1. İdare Mahkemesi, yapılması planlanan termik santrale ilişkin önemli tespit ve uyarılara yer verdi:

“-Dava konusu proje için hazırlanan dava konusu planlamanın hazırlanma sürecinin usulüne uygun gerçekleştirilmediği, alanda büyük bir sulak alan mevcut olduğu halde planlama yapılırken bu hususun dikkate alınmadığı,

-Planlamanın yapılacağı alanda Burnaz Kumulları’nın bulunduğu, bu kumulların ülkemize özgü endemik 6 bitki türüne ev sahipliği yaptığı, bu bitki türlerinin de türleri tehlike sınıfları içinde yer alan bitki türlerinden oluştuğu,

-Alanda yapılan bilimsel çalışmalar ile varlığı tespit edilen ve nesli tehlike alında bulunan İskenderun Kertenkelesi’nin yaşadığı, türün Anadolu coğrafyasında yaşam alanın Burnaz Sahili ile sınırlı olduğunun belirlendiği, planlama ile alan uygulanacak proje ile zaten yaşam alanı kıstılı olan anılan türün tamamen yok olmasına sebep olunabileceği,

‘Alanda tarım arazileri ve zeytinlikler var’

-Planlamanın yapıldığı alan ile projeden etkilenecek alanın büyük kısmının mutlak korunması gereken tarım arazisi niteliğinde olduğu,

-Ruhsat sahasına 3 km mesafe içerisinde zeytinlik alanların bulunduğu ve işletilmesi planlanan dava konusu planlama ile kurulacak kömür santralinin zeytinliklere zarar vermeden, toz ve duman çıkarmayacak şekilde faaliyette bulunulmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu,

-Planlama ile yapılması planlanan projenin yukarıda anılan 3573 sayılı kanun uyarınca zeytinlik sahalarına 3 kmden daha kısa mesafede kurulması mümkün olmayan tesislerden biri olduğu görüldüğü…”

Hatay 1. İdare Mahkemesi açıkladığı gerekçelerle yapılması planlanan termik santrale ilişkin onaylanan imar planlarının iptaline karar verdi.

 

You may also like

Comments

Comments are closed.