EnerjiManşet

IRENA: “Yenilenebilir Enerji ile yıllık 4.2 trilyon dolar tasarruf mümkün”

0

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı’nın (IRENA), Yenilenebilir Haritası: Yenilenebilir Enerji Geleceği için Yol Haritası (REmap: Roadmap for a Renewable Energy Future) raporunun ikinci versiyonu yayınlandı. Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 144 ülkenin ve AB’nin üyesi olduğu IRENA’nın hazırladığı Yenilenebilir Enerji Rol haritası, yenilenebilir enerjinin kullanımını 2 katına çıkararak yıllık ortalama 4.2 trilyon dolar tasarruf sağlanabileceğini ortaya koyuyor.

Yenilenebilir enerjinin, küresel enerji dağılımındaki payının 2030 itibari ile ikiye katlanması trilyonlarca dolar tasarruf sağlayacak. Bu rakam, yapılması gereken yatırımın 15 katı anlamına geliyor.

24

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı’nın (IRENA)’nın yaptığı son araştırma, yenilebilir enerjiye geçişin küresel ekonomiye potansiyel katkısını ortaya koydu. Araştırmaya göre, yenilenebilir enerjinin elektrik üretimindeki payının 2030 yılına kadar iki katına çıkarılması ile yılda 4.2 trilyon Dolarlık dolarlık tasarruf sağlanabilir, ki bu artışın sağlanması için gerekli olan yatırımdan çok daha yüksek. Bugün IRENA tarafından yayınlanan; REmap: Roadmap for a Renewable Energy Future (Yenilenebilir Haritası: Yenilenebilir Enerji Geleceği için Yol Haritası) adlı rapor, şu anda küresel elektrik üretiminde payı %18 olan yenilenebilir enerjinin payını 2030 yılına kadar %36’ya çıkarılması için yapılabilecek basit adımları da özetliyor.

IRENA Genel Direktörü Adnan Z. Amin

IRENA Genel Direktörü Adnan Z. Amin

IRENA Genel Direktörü Adnan Z. Amin, Yenilenebilir enerjiyi iki katına çıkarmak sadece mantıklı ve makul değil aynı zamanda da yapmamaktan çok daha ucuz derken, “Yenilenebilir Haritası Raporu, sadece en ekonomik yolu değil, çevresel ve sosyal olarak en vicdani yolu da gösteriyor. Bu yol daha fazla iş yaratacak, düşecek olan hava kirliliği ile milyonların hayatını kurtaracak ve Paris’te anlaşılan 2 derece hedefi için izlenmesi gereken yola da girmemizi sağlayacak” diye konuştu.

Bu rapor, IRENA’nın daha önce hazırladığı küresel yol haritası raporunun ikinci versiyonu, bu seferki analiz, küresel enerji kullanımının yüzde 80’ni yapan 40 ülkeyi kapsıyor. Kapsanan ülkeler arasında Türkiye de bulunuyor. Rapora göre, elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin payı önemli aşamalar kaydetti, bu adımlar devam ederse, 2030 yılına kadar yenilenebilir enerjinin payı yüzde 45 düzeyine çıkabilir, ancak elektrik üretimi dışında da yenilenebilir enerjinin kullanımı için, ulaşım sektörü, binalar ve sanayi sektöründe önemli bir potansiyel var. Ancak bu sektörlerde olan gelişmeler, olması gerekenden daha yavaş ilerliyor.

Yenilenebilir enerjiyi iki katına çıkarmanın temel faydaları raporda şu şekilde özetlenmiş:

25

– 2030 yılında 24.4 milyon insana yenilenebilir enerji sektöründe istihdam sağlanabilir, Bu 2014 yılının rakamlarına göre, sektörde 15 milyondan daha fazla yeni istihdam anlamına geliyor,
– Küresel gayri safi hasılayı 1.3 Trilyon dolar yükseltebilir,
– Kömür gibi fosil yakıtlar gibi kaynaklardan kaynaklı hava kirliliğini düşürerek yıllık ortalama 4 milyon kişinin hayatını kurtarılmasını sağlayabilir,
– Küresel sıcaklık artışını, sanayi öncesi dönemlere göre 2°Cnin altında tutulmasını sağlayabilir,
– 2030 yılına kadar enerji kaynaklı sera gazı emisyonunu 12 milyar ton düşürebilir – Bu rakam, ülkelerin Paris Anlaşması öncesi verdiği Ulusal Katkı Niyet Beyanlarındaki rakamın tam 5 katı emisyon azaltımı anlamına geliyor.

5 temel adım

Bu hedefe ulaşmak için raporda 5 öncelik belirleniyor:

(1) Fosil yakıtlar lehine sonuç veren, piyasa aksaklıklarını gidermek

(2) enerji sistemlerinin esnekliğini arttırarak farklı yenilenebilir enerji formlarının sisteme girişini kolaylaştırmak

(3) yeni kentsel dönüşüm projelerinde ve sanayide ısınma ve soğuma kullanımı için yenilenebilir enerji kullanımını önceliklendiren çözümler üretmek

(4) yenilenebilir enerji ve biyo-yakıtların ulaşımında kullanımını arttırarak hava kirliliğini düşürmek

(5) biyo-enerjinin sürdürülebilir, ekonomik ve güvenilir bir şekilde teminini sağlamak.

Türkiye, yenilenebilir payını %51’e çıkarmalı

Türkiye’nin, yenilenebilir enerjiyi iki katına çıkarma hedefi için, 2030 yılına kadar yenilenebilir enerjinin payını güç üretiminde yüzde 51’e çıkarabilmesi gerekiyor. Bu da, ülkenin tüm enerjideki payının yüzde 38’e ulaşması gerektiği anlamına geliyor. (Türkiye’nin 2014’te yayınlanan Ulusal Yenilenebilir Enerji Eylem Planı’nda ise “2023 yılına kadar yenilenebilir enerjinin toplam elektrik enerjisi talebinin en az yüzde 30’unu karşıladığı bir üretim portföyü oluşmasını ve ulaştırma sektörü ihtiyaçlarının yüzde 10’unun yenilenebilir enerjiden karşılanmasının” hedeflendiği belirtiliyor.

IRENA tarafından yayınlanan; REmap: Roadmap for a Renewable Energy Future (Yenilenebilir Haritası: Yenilenebilir Enerji Geleceği için Yol Haritası) raporuna bu link üzerinden erişim mümkün.

 

(Yeşil Gazete)

More in Enerji

You may also like

Comments

Comments are closed.