Enerji

IRENA: “Düşük maliyetle yenilenebilir enerji payı iki katına çıkarılabilir”

0

Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de düzenlenen Dünya Temiz Enerji Zirvesi’nde açıklanan Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA)’nın raporuna göre güçlü bir karbon fiyatı belirlenmesi ve fosil yakıtlara verilen desteklerin kaldırılması, küresel düzeyde yenilenebilir enerjinin payını iki katına, yani %30 seviyesine çıkarmak için yeterli. Rapor bunun neredeyse fazladan hiçbir net maliyet olmaksızın yapılabileceğini söylüyor.

Rapora göre, hükümetler kömür, gaz ve petrol kullanımı için verdikleri mali teşvikleri aşamalı olarak azaltırsa inşaat, sanayi ve ulaşım sektörleri yenilenebilir enerji için büyük bir potansiyel sağlayabilir.

IRENA direktörü Adnan Z. Amin “Yenilenebilir enerjiye geçiş için elverişli bir ekonomik ortam var. İklim değişikliği etkilerinin azaltılması, sağlık etkisi ve istihdam yaratılması göz önüne alındığında bu geçiş kendisini kısa sürede amorti edecektir” şeklinde konuştu.

IRENA Direktörü , Adnan Z. Amin

IRENA Direktörü , Adnan Z. Amin

Ancak, IRENA gibi gruplar rüzgar, güneş, biyokütle ve diğer yenilenebilir enerji türlerine kamusal kaynak aktarımının yararları konusunda zaman zaman görülen arz problemleri, yüksek maliyetler ve rüzgar çiftlikleri gibi büyük projelerin etkilerine ilişkin tartışmalar sebebiyle artan şüpheciliğin üstesinden de gelmek zorundalar.

Örneğin Almanya’da düşük enerji satış fiyatları, yenilenebilir enerji projelerine yatırımı da düşürüyor. Bununla bağlantılı olarak, yeni rüzgar çiftlikleri ve güneş paneli maliyetleri büyük ölçüde hanelere kaydırılıyor.

Öte yandan, Rusya gibi sera gazı emisyonunun yüksek olduğu ülkelerde ise kömür fiyatları devlet desteğiyle düşürülerek, fosil yakıtlara teşvik sağlanıyor. Benzer şekilde, Ortadoğu ülkelerinde de benzin ve dizel fiyatları devlet destekleri ile suni olarak düşürülüyor.

Özellikle yoksul ülkelerde ısıtma, enerji ve ulaşım gibi kalemler zengin ülkelere kıyasla gelirin büyük bir kısmını götürürken, tavan fiyatları yükseltmek veya kaldırmak genellikle tercih edilmiyor.

IRENA raporunda ayrıca, sera gazı emisyonları ve diğer hava kirliliği, makul olarak fiyatlandığında yenilenebilir enerji için desteğe dahi gerek kalmayacağı belirtiliyor.

Raporda, yerel ve şehir yönetimlerine yenilenebilir enerji kullanımı için net hedefler belirlemeleri de öneriliyor. Yenilenebilir enerji yatırımları için finansmana erişim olanaklarının iyileştirilmesi ve ‘akıllı dağıtım ağları’ kurulmasının rüzgar ve güneş enerjisinin geniş alanlara arzını kolaylaştıracağına dikkat çekiliyor

Çin örneğinde görüldüğü gibi merkezi planlama, destekler ve net hedefler sayesinde büyük yenilenebilir enerji atılımları gerçekleştirilse bile, artan kömür kullanımı, rüzgar, güneş ve hidroelektriğin yükselen payından elde edilen emisyon tasarrufunu yok ediyor ve dünyanın önlenemez bir iklim değişikliği döngüsüne girdiği endişesini yaratıyor.

(rtcc.org,Yeşil Gazete)

More in Enerji

You may also like

Comments

Comments are closed.