İklim KriziManşet

İklim Değişikliği etkisi ile Orta Dünya sandığımız kadar uzak değil

0

Amerika Birleşik Devletleri’nde yürütülen çokuluslu bir projenin sonuçlarına göre iklim değişikliği ve atmosferdeki CO2 artışı sonucu gelecekte insanlar Tolkien’in meşhur Hobbitlerini andırabilir.

Bighorn Basing Coring projesi kapsamında ABD, Almanya, Birleşik Krallık ve Hollandalı 30 biliminsanı tarafından yürütülen araştırma, ABD’nin Wyoming bölgesindeki 55 milyon yıl yaşındaki kaya tabakalarını inceleyerek iklim değişikliğinin canlı yaşamı üzerindeki etkilerini ortaya koymayı hedefliyor. Dünyanın en son 55 milyon yıl önce bugünküne benzer bir iklim değişikliği sürecinden geçtiği düşünülüyor. Ancak, iki dönem arasında “küçük” bir fark bulunuyor. Biliminsanları, 55 milyon yıl önce, dünyanın ortalama ısısının 6o derece artmasının yaklaşık 10.000 yıl aldığını söylüyor. Bugün ise Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nin (IPCC) öngörülerine göre, küresel ısınma üzerindeki insan etkisi nedeniyle gezegenin benzer oranda ısınması sadece 200 yıl sürecek.

Bahse konu proje kapsamında çalışan biliminsanları, Paleosen-Eosen Termal Maksimum veya “ateş dönemi” olarak adlandırılan ve 55 milyon yıl önce yaşanan iklim değişikliği süreci sırasında birçok canlı türünün kitlesel olarak yok olduğunu söylüyor. Buna rağmen, ısınma sürecinin 10.000 yıl alması nedeniyle birçok başka türün ısı değişikliğine uyum sağlayabildiği ve kuzeye ya da güneye göç ederek hayatta kalmayı başarabildiği belirtiliyor. Benzer bir iklim değişikliği sürecinin IPCC’nin öngördüğü gibi 200 yıl içinde gerçekleşmesi durumunda ise ağaçlar başta olmak üzere uzun yaşayan birçok canlı türünün yeni koşullara uyum sağlayarak daha uygun iklimlere göçünün imkansız olduğu vurgulanıyor. Bu göç sürecini tüm memeliler için zorlaştıran bir diğer etken ise şehirler ve tarım arazilerinin olası göç yolları üzerinde olması.

Öte yandan, atmosferdeki CO2 oranının artmasının iklim değişikliği dışında başka olumsuz etkileri de bulunuyor. Yine Bighorn Basing Coring projesinde çalışan ve Birmingham Üniversitesi Coğrafya, Yeryüzü ve Çevre Bilimleri enstitüsünden Dr. Phillip Jardine, 6o dercelik ısınmanın gezegen üzerindeki olası etkileri sorulduğunda, küresel karbon dengesini bozmanın sonuçlarının büyük ve çok yönlü olduğunun altını çiziyor. Biliminsanlarına göre artan CO2 oranı sadece sıcaklıkların artmasına sebep olmakla kalmıyor, bitkilerin besin değerini de düşürüyor. Bitkiler üzerinde yapılan araştırmalar, CO2nin yüksek olduğu ortamlarda bitkilerdeki nitrojen ve karbon dioksit sabitlemesini denetleyen Rubisco proteininin azaldığını ortaya koyuyor. Bu da bitkilerin besin değerinin düşmesine yol açıyor. Dolayısıyla, otoburların aynı oranda kalori almak için daha fazla bitki yemesi gerekiyor. Birçok otobur bu süreç sonucunda şartlara uyum sağlamak için küçülme yoluna gidiyor; bu da etoburların et kaynaklarının azalmasına yol açıyor.

Dr. Jardine, artan nüfus ve azalan su kaynakları da göz önüne alındığında, başta gelişmekte olan ülkeler olmak üzere tüm dünya nüfusunu etkileyecek bir “felaket”le karşı karşıya olduğumuz uyarısını yapıyor.

Böyle bir dünyada hayatta kalabilmek için insanların da küçülme yoluna giderek hobbit boyuna gelmesinin olası olduğu belirtiliyor. Ancak, bu değişimi gerçekleştirmek için önümüzde sadece 200 yılımız bulunuyor. Şimdilik iklim değişikliğini sınırlamaya çalışmak daha gerçekçi bir seçenek gibi gözüküyor.

(Climate News Network, Yeşil Gazete)

Kategori: İklim Krizi

İlginizi çekebilir

Comments

Comments are closed.