Doğa MücadelesiManşetYerel

İkizköy’deki Akbelen Ormanı’nda yeniden keşif yapılacak

0

Muğla İkizköy‘deki Akbelen Ormanı’nda daha önce yapılan bilirkişi keşfinin eksik ve hatalı yapıldığı gerekçesiyle, yeni bir heyetle tekrar keşif yapılacak. 

Ormanı kömür madenine tahsis eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli imzalı kararın iptali için KARDOK Derneği’nin açtığı dava sürüyor. Dernek avukatlarının itirazı sonucu, davaya bakan Muğla 1’nci İdare Mahkemesi heyeti, 7 Eylül’de gerçekleştirilen olaylı ilk keşfin tekrarlanmasına karar verdi. Kararda ayrıca yeni keşif süreci tamamlanıncaya kadar orman kesimi ve madene tahsis işleminin yürütmesinin durdurulmasının da devamına karar verildi.

Bir önceki keşifteki hakimler naip üyelikten alınarak, keşfi gerçekleştirecek heyet başkanlığına yeni bir naip üye atandı.

Keşif sürecinde neler yaşanmıştı? 

7 Eylül 2021’de İkizköy ve Akbelen Ormanı’nda gerçekleştirilen bilirkişi incelemesinde mahkeme tarafından yetkilendirilmediği halde keşfi yöneten Hakim Murat Yüksel, davacı dernek temsilcilerinin ve davacı tarafın uzmanlarının uzun süre keşfe katılmasını reddetmiş, KARDOK avukatlarına ve uzmanlarına hakaret içeren sözler sarf etmiş, avukatların söz hakkını engelleyici tarzda müdahalelerde bulundu.

Keşif sonrasında hakarete uğrayan davacı avukatları Arif Ali Cangı ve İsmail Hakkı Atal ile dosyaya uzman olarak bildirilen Deniz Gümüşel‘i suçlayan bilgiler içeren bir tutanak dava dosyasına konulmuş;  tartışma yaratan tutanağı ve hakim Yüksel ile bilirkişinin yenilenmesi isteyen davacı tarafı keşfin yenilenmesini talep etmişti.

Tüm bu itirazlara rağmen devam eden keşif sürecinin sonunda, bilirkişi heyeti 13 Ekim tarihinde mahkemeye bir rapor sundu. Raporda, bilirkişi heyetinin dava konusu idari işlemin hukuka uygunluğu konusunda bir fikir birliğine varmamış olduğu; yedi kişilik heyetten biyolog ve maden mühendisi iki bilirkişinin ormanın kömür madenine tahsisinin hukuka aykırılığını açıkça ortaya koyan görüşler verdiği görüldü.

Bunun üzerine KARDOK avukatları, tüm bu hususları dile getiren ve eksik uzmanlıkların da tamamlanarak yeniden keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmasını istedi.

Yeni keşif yapılacak

Yeni keşfin tarihi keşfi yürütmek için atanan yeni naip üye tarafından belirlenecek. Akbelen Ormanı’nın madene tahsisi işleminin uygulanması halinde giderilmesi güç zararlar doğabileceği de açık olduğundan, keşif süreci tamamlanıncaya kadar ormanda kesim ve maden açma faaliyetlerinin tamamı durdurulmaya devam edilecek.

Kararı olumlu olarak değerlendiren Avukat İsmail Hakkı Atal, “Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki geçen zaman davamızı daha güçlendiriyor ve hukuki-bilimsel dayanaklarımızda ne kadar haklı olduğumuzu ortaya koyuyor” dedi. Avukat Arif Ali Cangı da “Kararla Mahkeme üzerinde oluşabilecek kuşkular ortadan kalkığı gibi,  yürütmeyi durdurmanın devamına karar verilmesi, Akbelen direnişinin önemli bir başarısı ve kazanımıdır. Bunun anlamı şudur, Akbelen ormanında bir dala bile dokunamazsınız” değerlendirmesi yaptı. 

 

You may also like

Comments

Comments are closed.