Sivil Toplum

İHOP’tan yeni çeviriler

0

İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP), insan hakları hareketinin kullanımı için uluslararası insan hakları mekanizmalarının ürettiği belgeleri çevirmeye düzenli olarak devam ediyor. İHOP tarafından çevirisi yeni tamamlanan belgelere İHOP’un www.ihop.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Yeni çeviriler

Kişisel verilerin işlenmesi ve bu tür verilerin serbest dolaşımına dair bireylerin korunması hakkındaki 95/46/EC sayı ve 24 Ekim 1995 tarihli Avrupa Birliği Konseyi ve Avrupa Parlamentosu Direktifi

Avrupa Konseyi, “Çocuklar için ve çocuklarla birlikte bir Avrupa inşa etmek” programı

Kayıt dışı! Çocuklara Yönelik Fiziksel Ceza Uygulamasının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Yapılacak Yasal Reform Hakkında Avrupa Parlamentoları İçin Bir Rehber

BM Ekonomik ve Sosyal İşler Dairesi (UN-DESA), BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi (OHCHR) ve Parlamentolar Arası Birlik (IPU)

Dışlanmadan Eşitliğe: Engelli Bireylerin Haklarını Hayata Geçirmek “Engelli Kişilerin Haklarına Dair Uluslararası Sözleşme ve Seçmeli Protokol’üne ilişkin Parlamenterlere Yönelik El Kitabı”

Birleşmiş Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi 21 No’lu Genel Yorum: Herkesin kültürel yaşama katılma hakkı (Sözleşmenin 15. Maddesinin 1(a) paragrafı)

İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi – İnsan Hakları Savunucuları Genel Sekreter Özel Temsilcisi Hina Jilani’nin İnsan Hakları Savunucularına İlişkin Türkiye Ziyareti Raporu

CERD Genel Tavsiyeleri (1-33) ve Türkiye Taraf Devlet Raporu

Birleşmiş Milletler İşkenceye Karşı Komitesi’nin Türkiye’yle İlgili Sonuç Gözlemleri (Sözleşme’nin 19’uncu maddesi uyarınca Taraf Devletlerce sunulan raporların değerlendirilmesi)

Kadınlara Karşı Her Türden Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi’nin (CEDAW) Yaşlı Kadınlar ve Haklarının Korunması Hususundaki 27 Numaralı Genel Tavsiye Kararı

Kadınlara Karşı Her Türden Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi’nin (CEDAW) 2. Maddesi Uyarınca Taraf Devletlerin En Temel Yükümlülüklerine İlişkin 28 Numaralı Genel Tavsiye Kararı (Kırk yedinci oturum, 4–22 Ekim 2010)

Minnesota İnsan Hakları Kaynak Merkezi: İnsan Hakları. EVET! Engelli Haklarına Dair Eylem ve Savunuculuk

(Yeşil Gazete)

Kategori: Sivil Toplum

İlginizi çekebilir

Comments

Comments are closed.