YerelDoğaManşet

Ihlara Vadisi ‘kesin korunacak alan’ ilan edildi

0

Aksaray’ın Güzelyurt ilçesindeki Ihlara Vadisi ve çevresi, ‘kesin korunacak hassas alan’ ilan edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı karar bugün Resmi Gazete’de yayımlandı.

Söz konusu karar, koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucu alındı. Kararda, kesin korunacak hassas alanın krokisi, coğrafi sınır ve koordinatları yer aldı.

Turizm ve sınırlı yerleşime izin veriyor

“Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik” gereğince Kesin korunacak hassas alanlar, kaynak değerlerinin korunması için alan kullanımı ve alana tüm etkilerin sınırlandırıldığı, gerektiğinde insanların bölgeye girişlerinin engellendiği, bilimsel araştırmalar, eğitim ya da çevresel izleme amacıyla özel önlemler alınarak korunacak kara, su, deniz alanları olup Bakanlar Kurulu (şimdi Cumhurbaşkanlığı)  kararı ile ilan edilerek yapı yasağı getirilen mutlak korunması gereken alanlar olarak tanımlanıyor. I. Derece Doğal (Tabii) Sit Alanları Kesin Korunacak Hassas Alan kapsamında değerlendiriliyor.

Bu alanlarda veya nitelikli doğal koruma alanlarında, bu koruma bölgeleri ile bütünlük gösteren, korumaya katkı sağlayacak, doğal ve kültürel bakımdan uyumlu düşük yoğunlukta faaliyetlere, turizm ve yerleşimlere izin veriliyor.

More in Yerel

You may also like

Comments

Comments are closed.