KentManşetYerel

İBB’nin el konulan yalıları için ‘ihtiyati tedbir’ kararı

0
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Hazine tarafından el konulan Hatice Sultan ve Fehime Sultan yalıları için açtığı ‘tapu iptali ve tescil’ davasında mahkeme, yalıların tapu kaydına teminatsız olarak ihtiyati tedbir konulmasına karar verdi.
Hazine’ye devredilen Fehime ve Hatice Sultan Yalıları’ndaki ‘kaçak inşaat vurgunu’ ifşa edildi

‘Takdiren tedbir’

Mahkeme, kararına gerekçe olarak HMK’nın 389. maddesinde düzenlenmiş olan halleri gösterdi. Mahkeme kararında, “Dava dosyası incelendiğinde; açılan dava tapu iptali ve tescili (zilyetliğe dayalı) istemine ilişkin olup, uyuşmazlık konusu olan taşınmaz açısından tedbir istendiği ve uyuşmazlık ile zarar tehlikesinin yaklaşık ispatına ilişkin şartlar da mevcut olduğundan, delillerin toplanması, durum ve koşulların gerektirmesi halinde teminatın değerlendirilmesi mümkün olduğundan, bu aşamada takdiren teminatsız olarak ihtiyati tedbir talebi ile ‘davalıdır’ şerhi işlenmesi taleplerinin kabulü yönünde aşağıdaki şekilde karar vermek gerekmiştir” denildi.

Mahkemenin verdiği hüküm, kararda şu şekilde yer aldı:

“1- Davacı tarafça talep edilen İstanbul ili, Beşiktaş ilçesi, Ortaköy Mahallesi, 40 ada, 27 parsel sayılı taşınmazın, davalı adına kayıtlı ise üçüncü kişilere satışının ve devrinin önlenmesi için HMK 389 maddesi uyarınca teminatsız olarak tapu kaydına ihtiyati tedbir konulmasına;
2- Beşiktaş Tapu Müdürlüğü’ne bu husus ile ilgili müzekkere yazılmasına;
3- Ara kararın taraflara tebliğine, kararın tebliğ tarihinden itibaren bir haftalık süre içerisinde itiraz yolu açık olmak üzere karar verildi.

Ne olmuştu?

Ortaköy sahilinde bulunan Fehime ve Hatice Sultan yalıları, İBB’nin elinden alındı. El koyma kararından önce, toplam değerleri yaklaşık 7 milyar TL’yi bulan Fehime Sultan ve Hatice Sultan yalılarının önünde açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hukuksuzluğa dikkat çekmiş, el koyma ihtimalini hatırlatıp, yapılmak istenen devri ‘gasp’ olarak nitelemişti. İmamoğlu, İBB’nin yalılar için hukuk yoluyla mücadeleye devam edeceğini duyurmuştu.

More in Kent

You may also like

Comments

Comments are closed.