Enerjiİklim KriziManşet

Hindistan, emisyonlarını 14 yılda üçte bir azaltarak BM hedefine ulaşma yolunda ilerliyor

0
Fotoğraf: Adnan Abidi / Reuters

Yetkililer, Hindistan’ın sera gazı emisyon oranını 14 yılda yüzde 33 oranında azalttığını belirtiyor.

Birleşmiş Milletler‘e (BM) sunulmak üzere yapılan son değerlendirmeyi gören yetkililer, bu düşüşün beklenenden daha hızlı olmasının yanı sıra yenilenebilir enerji üretimi ve orman örtüsündeki artışa bağlı olduğunu söylüyor.

Rapor, Hindistan’ın BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC)’ne yaptığı 2005’teki emisyon yoğunluğunu seviyesini 2030 yılına kadar yüzde 45 azaltma taahhüdünü yerine getirme yolunda ilerlediğini gösteriyor.

Üçüncü Ulusal Tebliğ (TNC) raporunun hazırlayan yetkililer, Hindistan’ın emisyon yoğunluğu oranının – gayri safi yurtiçi hasıladaki (GSYİH) her birimlik artış için salınan toplam sera gazı emisyon miktarı – 2005’ten 2019’a kadar yüzde 33 düştüğüne işaret ediyor.

euronews‘ün aktardığına göre birçok ülke, emisyonları azaltma hedeflerini güncelleyerek UNFCCC’ye sunmak üzere için TNC raporlarını hazırlıyor.

Hindistan şimdiye kadarki en hızlı emisyon oranı azaltımına ulaştı

Hindistan’ın emisyonlardaki ortalama azaltma oranı 2014-2016 döneminde yaklaşık yüzde 1,5’ten, 2016-2019 döneminde yıllık yüzde 3’e yükseldi.

Fosil yakıt enerji bileşimine ağırlıkta olmaya devam etse de, bu şimdiye kadar görülen en hızlı azaltımdı ve büyük ölçüde hükümetin yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik çabasından kaynaklanıyor.

Orman örtüsü ve yeşil hidrojen, Hindistan’ın emisyonları azaltmasına yardımcı oluyor

Yetkililer, orman örtüsündeki önemli bir artışın yanı sıra fosil olmayan üretimi teşvik eden ve sanayi, otomotiv ve enerji sektörlerindeki emisyonları hedefleyen planların Hindistan’ın emisyon yoğunluğunda keskin bir azalmaya yol açtığına vurgu yapıyor.

2019 itibariyle, ormanlar ve ağaçlar Hindistan’ın yüzde 24,56’sını, yani 80,73 milyon hektarını kapsıyordu.

Son zamanlarda Hindistan, yenilenebilir enerji kullanılarak su moleküllerinin bölünmesiyle üretilen yeşil hidrojeni de teşvik etmeye çalışıyor.

Yetkililer raporun henüz federal kabine tarafından onaylanmadığını söylüyor.

Fotoğraf: AFP

Hindistan’ın enerjisinin dörtte birinden fazlası yenilenebilir kaynaklardan

Merkezi Elektrik Kurumu verileri, hidro, nükleer ve yenilenebilir enerji dahil olmak üzere fosil yakıta dayalı olmayan enerji üç yıl önce Hindistan’ın toplam elektrik üretiminin yüzde 24,6’sına tekabül ederken, bu oranın Mart ayında sona eren mali yılda yüzde 25,3’e ulaştığını gösteriyor.

Termik santraller, 2019’da elektriğin yaklaşık yüzde 75’ini sağlarken, bu oran bu yıl yüzde 73’e geriledi.

Dünyanın büyük ekonomilerinden oluşan 20’ler Grubu (G20), fosil yakıtların kullanımını aşamalı olarak kaldırma ve emisyon azaltımları için somut hedefler belirleme konusunda geçen ay iki kez başarısız oldu.

Hindistan’ın da aralarında bulunduğu gelişmekte olan ülkeler, sanayileşmiş ülkelerin fosil yakıtları sınırsızca kullanmasının kaynakları tükettiğini savunarak daha yüksek emisyon azaltım hedeflerine karşı çıkıyor.

Kategori: Enerji

İlginizi çekebilir

Comments

Comments are closed.