Hayvan Hakları

Hayvan deneyleri yönetmeliğinin iptali için danıştaya dava

0

İstanbul Barosu Hayvan Hakları Komisyonu,  28914 sayılı ‘Hayvan deneyleri Etik Kurularının Çalışma Usül ve Esaslarına Dair Yönetmeliği’nin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay’a dava açtı.

İstanbul Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Hülya Yalçın, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na ve uluslararası sözleşmelere aykırılık teşkil eden Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usül ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin iptali için Danıştay’a başvurdu.

‘Tıbbi eğitimine bakılmaksızın hayvanları herkesin kesebileceği..’

Danıştay’a sunulan dava dilekçesinde “bahse konu ve iptali istenen yönetmelikte ‘hayvanlar üzerinde gerekirse tıbbi eğitim almalarına bakılmaksızın, resmi koşulları yerine getiren herkesin, onları kesebileceği, üzerinde uygulama yapabileceği’ hükmüne yer verilmektedir. Bu açıkça hem mevcut Hayvanları Koruma Kanunu’na hem hayvan haklarına ait tüm uluslararası hükümlere aykırıdır” denildi.

‘Hayvan deneyleri hem ahlaki hem de tıbbi olarak yanlış’

Yalçın, hayvan deneylerinin ahlâken yanlış olmasının yanı sıra tıbben birçok gelişmenin de hayvan deneylerinin insanlar için güvenilir olmadığı gerekçesi ile engellendiğine ve her yıl binlerce insanın, güvenilir olmayan hayvan deneyleri sonuçları nedeni ile hayatını kaybettiğine de vurgu yaptı.

Açıklamada, 15 Şubat’ta yürürlüğe giren yeni yönetmelik ve 13 Aralık 2011’de Resmî Gazete’de yayımlanan ‘Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar için kullanılan hayvanların refah ve korunmasına dair yönetmelik’le sokak hayvanlarının ve yaban hayvanlarının da deneylerde kullanımının önünü açıldığı da vurgulandı.

(Yeşil Gazete)

 

You may also like

Comments

Comments are closed.