EnerjiManşet

Güneş enerjisi, yedi Asya ülkesini milyarlarca dolarlık maliyetten kurtardı

0

Ember, Enerji ve Temiz Hava Araştırma Merkezi (CREA) ve Enerji Ekonomisi ve Finansal Analiz Enstitüsü (IEEFA) tarafından bugün yayımlanan bir rapor, güneş enerjisi üretiminin yedi Asya ülkesinin sadece 2022 yılının ilk yarısında milyarlarca dolarlık fosil yakıt maliyetinden kaçınmasını sağladığını ortaya koyuyor.

Analiz, fosil yakıt fiyatlarının yükselmesinin ardından güneş enerjisinin Asya’daki elektrik talebinin karşılanmasına ve enerji güvenliğinin artırılmasına şimdiden katkıda bulunduğunu gösteriyor.

Yedi önemli Asya ülkesinde (Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore, Vietnam, Filipinler ve Tayland) güneş enerjisi üretiminin katkısı, Ocak-Haziran 2022 döneminde yaklaşık 34 milyar ABD doları tutarında potansiyel fosil yakıt maliyetinin önüne geçmiştir. Bu, söz konusu dönemdeki toplam fosil yakıt maliyetlerinin %9’una denk geliyor.

Rapor ayrıca güneş enerjisinin son on yıldaki büyümesini de analiz ederek, güneş enerjisi kapasitesine sahip ilk on ekonomiden beşinin Çin, Japonya, Hindistan, Güney Kore ve Vietnam dahil olmak üzere şu anda Asya’da olduğunu ortaya koyuyor.

Ember’in Asya Elektrik Analisti Dr. Achmed Shahram Edianto çalışmayla ilgili şunları söyledi:

“Asya ülkeleri, güneş enerjisinin hızlı bir şekilde yaygınlaştırılmasının mümkün olduğunu göstererek, bölgedeki diğer ülkeler için önemli bir örnek teşkil etmiş ve değerli dersler çıkarılmasını sağlamıştır. Güneş enerjisi ve depolama fiyatlarının düşmesi ve potansiyel maliyet tasarruflarının gerçekleşmeye başlamasıyla birlikte, Asya’da güneş enerjisi hakimiyeti artık beklenenden çok daha kısa sürede gerçekleşecek gibi görünüyor.”

2022 yılında güneş enerjisi üretimi sayesinde tasarruf sağlandı

Rapor, tahmini 34 milyar ABD$’lık tasarrufun büyük bir kısmının Çin’de olduğunu belirtiyor. Çin’de güneş enerjisinin toplam elektrik talebinin %5’ini karşıladığı ve Ocak-Haziran 2022 arasında yaklaşık 21 milyar ABD$’lık ek kömür ve gaz ithalatını önlediği ortaya koyuyor.

Japonya, yalnızca güneş enerjisi üretimi sayesinde kaçınılan yakıt maliyetlerinde 5,6 milyar ABD doları ile ikinci en yüksek etkiyi gördü.

Hindistan’da güneş enerjisi üretimi yılın ilk yarısında 4,2 milyar ABD doları yakıt maliyetinden kaçınılmasını sağladı. Ayrıca, zaten kısıtlı olan yerel arzı daha da zorlayacak olan 19,4 milyon ton kömür ihtiyacını da önledi.

Vietnam’ın güneş enerjisi, ek fosil yakıt maliyetlerinde 1,7 milyar ABD dolarını önledi. Bu oldukça büyük bir büyümeye işaret ediyor: Vietnam’ın güneş enerjisi üretimi 2018 yılında sıfır terawatt saate (TWh) yakındı. Güneş enerjisi 2022 yılında Ocak-Haziran ayları arasındaki elektrik talebinin %11’ini (14 TWh) karşıladı.

Güneş enerjisindeki büyümenin daha yavaş olduğu Tayland ve Filipinler’de kaçınılan yakıt maliyeti yine de dikkate değer. Güneş enerjisi, 2022’nin ilk altı ayında Tayland’ın elektriğinin yalnızca %2’sini oluştururken, tahmini 209 milyon ABD$’lık potansiyel fosil yakıt maliyetinden kaçınıldı. Filipinler, güneş enerjisinin üretimin yalnızca %1’ini oluşturmasına rağmen 78 milyon ABD doları tutarında fosil yakıt harcamasından kaçındı.

Benzer şekilde Güney Kore’de de yılın ilk yarısında güneş enerjisi ülkenin elektriğinin %5’ini üreterek 1,5 milyar ABD dolarına mal olan potansiyel fosil yakıt kullanımının önüne geçti.

CREA’nın Güneydoğu Asya Analisti Isabella Suarez,  “Asya ülkelerinin, maliyetli ve yüksek oranda kirletici fosil yakıtlardan hızla uzaklaşmak için sahip oldukları muazzam güneş enerjisi potansiyelinden faydalanmaları gerektiğine” dikkat çekti:

“Sadece mevcut güneş enerjisinden elde edilebilecek tasarruf potansiyeli bile muazzamdır ve rüzgâr gibi diğer temiz enerji kaynaklarıyla birlikte bunların yaygınlaştırılmasının hızlandırılması bölgedeki enerji güvenliği için hayati önem taşıyacaktır. İddialı hedefler önemli olmakla birlikte, ileriye dönük olarak izlenmesi gereken en önemli şey bu hedeflerin takip edilmesi olacaktır.”

Asya’nın güneş enerjisi geleceğinde daha fazla potansiyel tasarruf

2030’da güneş enerjisi kapasitesine yönelik mevcut hedeflerin tutturulması, yedi ülkenin yakıt maliyetlerinde en az 44 milyar ABD$’lık bir tasarruf sağlamasını mümkün kılabilir; bu yılın ilk yarısına kıyasla 10 milyar ABD$ daha fazla.

Bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için şebeke stabilizasyonu, yatırımların önünü açacak yenilikçi politika reformları ve özel sektörle iş birliği yapılması gerekecek.  Ancak, güneş enerjisinin önümüzdeki on yıl içinde Asya’nın enerji hikayesinde önemli bir rol oynayacağı açık.

Enerji Ekonomisi ve Finansal Analiz Enstitüsü‘nün konuyla ilgili değerlendirmesi de şöyle: :

“Asya’da güneş enerjisinin başarılı bir şekilde yaygınlaşmasının önündeki en önemli zorluklardan biri şebeke stabilizasyonu ve enerji piyasası reformu için yapılacak yatırımlar olacaktır ve bu da güneş enerjisinin yatırımcılar için ne kadar cazip olduğuna bağlıdır. Ancak kısa vadede sermaye maliyetleri, yakıt maliyetleri, işletme ve bakım maliyetleri gibi maliyet unsurları bölgenin güneş enerjisi potansiyelinin hayata geçirilmesi için kritik önem taşıyacaktır.”

 

More in Enerji

You may also like

Comments

Comments are closed.