ManşetTarım-Gıda

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Türkiye’nin ithal ettiği GDO miktarını bilmiyor

CHP Niğde Milletvekili ve KİT Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, ithal edilen GDO’lu ürünlerle ilgili olarak Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi tarafından yanıtlanması istemiyle TBMM Başkanlığına yazılı soru önergesi sundu. 7 Eylül 2017’de TBMM Başkanlığı’na sunulan ve 14 Eylül 2017’de işleme alınan soru önergesinde,

1-) Türkiye’de Genetiği Değiştirilmiş Organizmalı (GDO) ürünün tarlada üretiminin yasaklanmasına rağmen ülkemize ithal yolu ile girişine neden izin verilmektedir?

2-) Son beş yılda ithal izni verilen GDO’lu ürün sayısı kaçtır?

3-) Yeni ithal izni verilecek midir?

4-) Hayvan yemi olarak giren ürünler ile beslenen hayvanların helal gıda olarak etiketlenmesi olası mıdır?

5-) Genetiği değişime uğramış yemlerden beslenen hayvanın etinden ve sütünden insan sağlığını olumsuz etkilenmeyeceği söylenebilir mi?

6-) İthal GDO’lu hayvan yeminin içeriğinin laboratuvarlarda incelenmesi olası mıdır?” şeklinde sorular yöneltti.

Bakan Bülent Tüfenkçi kendilerine sunulan önergeye ilişkin gümrük tarife cetvelinde genetiği değiştirilmiş ürünler için ayrı bir sınıflandırma bulunmadığı açıklamasını yaptı.

Gümrük Bakanlığı’ndan kafa karıştıran açıklama

Bakan Tüfenkçi’nin yaptığı açıklama izne tabi tutulan GDO’lu hayvan yemlerinin Türkiye’ye giren miktarının kaydıyla ilgili kamuoyunda kafa karışıklığına yol açtı. GDO’lu ürünlerle ilgili işlemler; 26 Eylül 2010 tarihinde yürürlüğe giren “Biyogüvenlik Kanunu” ve yine aynı tarihte yürürlüğe giren “Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerine Dair Yönetmelik” hükümlerine göre yürütülüyor. GDO’lu hayvan yemleri Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan izinli olarak ithal ediliyor. Bununla ilgili açıklama bakanlığın “GDO’lu Yemler” ile ilgili bölümünde “GDO’lu yemleri ithal eden, işleyen ve kullanan tüm ilgililer ürünlerin ülkeye girişinde ve dolaşımında Bakanlığa bildirimde bulunmak, gerekli kayıtları güncel olarak tutmak ve gerektiğinde Bakanlığa ibraz etmekle yükümlüdür.” cümlesiyle açıklanıyor.

Konunun uzmanları, soru önergesinin muhattabının kanunlara göre GDO’larla ilgili testleri yapan ve izinleri veren Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olması gerektiğini söylüyor. Kanunlara göre genetiği değiştirilmiş söz konusu ürünlerin sadece hayvan yemi ya da yem ham maddesi olarak kullanılması gerekiyor. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Soru önergesine ulaşmak için tıklayın

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın cevabına ulaşmak için tıklayın

 

(Yeşil Gazete)

Kategori: Manşet