Türkiye

Görevleri iletişimi dinlemek…

0

Telefonların dinlenmesi, kayda alınması ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi hususunda Başbakanlık tarafından yeni bir daire kuruldu. Adı “Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı” olan birimin görevleri arasında “Kaydedilen ses, faks, veri ve internet dâhil her türlü iletişim bilgilerinin ilgili kurumların taleplerine göre çözümlenmiş ya da ham olarak ortak formatta ulaştırılmasını ve sistemin 24 saat esasına göre çalışmasını sağlamak” maddesi de yer alıyor.

Başbakanlık’ın “Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Tespiti, Dinlenmesi, Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi ve Kayda Alınmasına Dair Usul ve Esaslar ile Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”i Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bir önceki yönetmelikte yer almayan “Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı” adında ki birim bu Yönetmelik ile uygulamaya geçirildi.

Yönetmelik ile Teknik İşletme Daire Başkanlığı’nın görevlerinde de değişikliğe gidildi. Yönetmelik’te yer alan bazı maddeler aynı kalmak üzere, Daire’nin görevleri arasına bazı yeni maddeler de eklendi. Buna göre, Daire’nin görevleri arasında ilgili kanunlar çerçevesindeki taleplerin Yönetmeliğe uygun şekilde yerine getirilmesini sağlamak; Başkanlığın faaliyetleri için gerekli alt yapıyı kurmak, kurdurmak, geliştirmek, işletmek, bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak, bu alandaki teknolojik gelişmeleri takip etmek ve Başkana görüş bildirmek de yer alıyor.

Ayrıca, ilgili kurumlarca sisteme kesintisiz, hızlı ve gerçek zamanlı erişim için talep edilecek miktar ve kapasitede, ihtiyaç duyulan noktalar arasında güvenli iletişim alt yapısını kurmak veya kurdurmak; ilgili kurumlara ait kayıtları, Başkanlık ve ilgili kurumların sistem üzerinde gerçekleştirdikleri her türlü faaliyete ait bilgisayar kayıt ve bilgilerini kompartımantasyon ilkeleri çerçevesinde muhafaza etmek, oluşturulacak yetki seviyeleri doğrultusunda ilgili kurumlara göndermek veya erişimlerine açmak; kurulan ve işletilen sistemlerin güvenliğini sağlamak da Daire’nin görevleri arasında. Daire bunlarla birlikte Başkanlık için kurulacak ayrı ve özel bir ağ üzerinden bilgi akışının düzenli ve güvenli bir şekilde yapılmasını ve ilgili kurumlarca Başkanlığa yapılacak bağlantıların güvenliğini sağlamak için de görevlendirildi.

Daha önce Teknik İşletme Daire Başkanlığı’nda bulunan 24 saat çalışma görevi yeni kurulan Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı’na devredildi. Daire’nin görevleri arasında Başkanlığın faaliyetleri için gerekli sistemleri oluşturmak, yazılımları geliştirmek, işletmek, bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak, bu alandaki teknolojik gelişmeleri takip etmek ve Başkana görüş bildirmek; Aynı iletişim hakkında birden fazla ilgili kurum tarafından hâkim veya Cumhuriyet savcısı kararı alınması ya da yazılı emir verilmesi halinde, taleplerin aynı anda karşılanarak söz konusu iletişim bilgilerinin ilgili kurumların her birine gerçek zamanlı olarak iletilmesini sağlamak gibi maddeler yer alıyor.

Ayrıca Daire; kaydedilen ses, faks, veri ve internet dâhil her türlü iletişim bilgilerinin ilgili kurumların taleplerine göre çözümlenmiş ya da ham olarak ortak formatta ulaştırılmasını ve sistemin 24 saat esasına göre çalışmasını sağlamak için de görevlendirildi. Daire; yapılan kayıtları, iletişimin içeriği ve içeriğin dışında kalan iletişime ait bilgilerle birlikte tedbir devam ettiği sürece dinlemeleri saklayacak. İlgili kurumlar tarafından alınan kayıtların çözümünde kriptolu haberleşmeye rastlanılması halinde, ilgili kurumun talebi üzerine kripto çözüm mekanizmasının sisteme dâhil edilmesini de sağlayacak olan Daire, kaydedilen verilerin güvenliğini sağlamakla da sorumlu tutulacak.

More in Türkiye

You may also like

Comments

Comments are closed.