ManşetTürkiye

Garo Paylan Ermeni Soykırımı’nın araştırılması için Meclis’e önerge sundu

0

24 Nisan 1915 tarihinde, 250 Ermeni siyasetçi, aydın, gazeteci tutuklanarak Çankırı ve Ayaş’a sürülüp öldürüldüğü tarihin yıl dönümünde HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, soykırımın araştırılması için meclise önerge sundu.  

Pek çok devletin parlamentosunda yaşanan felaketin görüşülüp soykırım olarak kabul edildiğini ancak Türkiye meclisinde görüşülmediğini söyleyen Paylan, “Büyük felaketin adaletinin bulunulabileceği tek Meclis, Türkiye’nin meclisidir” dedi. 

Ermenilerin yüzde 77’si yok oldu

Agos gazetesinde yer alan habere göre sorumlularının tespit edilmesi, geç de olsa adaletin sağlanması gerektiğini söyleyen Paylan, gerekçe olarak şu listeyi sundu:

  • 24 Nisan 1915 tarihinde, İttihat ve Terakki hükümeti kararıyla, Ermeni siyasetçi, aydın ve yazarların tutuklanıp sürgün edilmesiyle başlatılan süreç, Ermeni halkının tarihi topraklarından sürülmesi ve tehcir yollarında katledilmesiyle sonuçlanmıştır.
  • Dönemin Dâhiliye Nazırı Talât Paşa’nın şahsi evrakına göre, 1914-1917 arasında Osmanlı sınırları dâhilinde yaşayan Ermeni nüfusun yüzde 77’sinin yok olduğu bilinmektedir. 1915’te başlayan tehcir ve devamında uygulanan politikalar, askeri ve sair amaçlardan ziyade, Ermeni halkının Osmanlı topraklarından silinmesinin amaçladığını açıkça göstermektedir.

Sürgüne gönderilmiş küçük bir Ermeni grubu Toros Dağları bölgesinde yürüyor ve bohçalarını taşıyor (Wegner Collection, Deutsches Literaturarchiv, Marbach & United States Holocaust Memorial Museum).

‘Diğer Hristiyan azınlıklar da etkilendi’

  • Tehcir Kanunu, her ne kadar Ermeni halkının ortadan kaldırılmasına yönelik olsa da, ülke sınırları içinde yaşayan Süryani, Keldani, Ezidi, Rum ve diğer Hristiyan halkların da büyük yıkım yaşamasına neden olmuştur. Süregelen politikalar neticesinde manastır, kilise, okul gibi çok sayıda kültürel varlık ve şahıslara ait olan mülkler gasp edilmiş veya kamu iradesiyle el konulmuştur.
  • 1915 ve sonrasında gerçekleştirilen sistematik imha politikası, dünya parlamentolarında görüşülerek Birleşmiş Milletler’in ‘Soykırım Suçu’ tanımına uygun görülmüştür.,

Osmanlı askerî kuvvetleri, Ermenileri Harput’tan (Elazığ) şehir dışında bir infaz bölgesine yürütüyor (Ermeni Ulusal Enstitüsü).

‘105 yıldır yüzleşilmedi’

  • Ermeni halkına yaşatılan büyük felaket, üzerinden 105 yıl geçmesine rağmen TBMM tarafından araştırılmamış, adaleti sağlanmamış ve adı konmamıştır.
  • Dünyaya yayılmış olan Türkiyeli Ermenilerin, bir asırdır beklediği adalet, ancak Türkiye halklarının ortak vicdanında ve Türkiye’nin meclisinde sağlanabilir. Tam da bu nedenle, Ermeni halkının büyük felaketinin görüşülmesi gereken meclis, öncelikle Türkiye’nin meclisi olmalıdır.
  • 105 yıldır yüzleşilmeyen ve her gündeme geldiğinde farklı inkâr politikaları ile yok sayılan Ermeni Soykırımı’nın, TBMM’de görüşülmesi, bu topraklarda toplumsal barışın sağlanması ve hakikatin ortaya çıkarılması adına son derece önemlidir.
  • Dönemin iktidarı siyasi bir kararla Ermeni halkını imha etti. Bu büyük suçun adaleti de ancak, Meclis’in siyasi bir kararıyla sağlanabilir.

 

More in Manşet

You may also like

Comments

Comments are closed.