İklim ve EnerjiManşetYeşil Gündem

G20 ülkeleri Paris Anlaşması hedeflerinin gerisinde

0

G20 üyesi ülkelerin iklim krizi konusunda politikalarını ve uygulamalarını inceleyen Brown to Green 2019 Raporu yayımlandı. 14’ten fazla sivil toplum kuruluşunun katkıları ile hazırlanan ve Climate Transparency tarafından yayımlanan rapora göre G20 ülkelerinin tamamının iklim değişikliği konusundaki politikaları oldukça vasat.

Rapora göre hiçbir G20 ülkesinin, birçoğunun gerekli teknik kapasitesi ve ekonomik teşviklere sahip olmasına rağmen, karbon emisyonlarını küresel ısınmayı 1,5C derecede tutabilecek düzeye çekme planları yok.

Bulgulara göre, G20 ülkelerinin, Paris Anlaşması’nın 1,5C derece hedefinden uzaklaşmamak için 2020 itibarıyla 2030 emisyon hedeflerini yükseltmeleri ve önümüzdeki on yıl içinde azaltım, uyum ve finansman çabalarını arttırmaları gerekiyor.

Kömür kullanımı 2030’a kadar sonlandırılmalı

 • G20 ülkelerinin enerji kaynaklı CO2 emisyonları, artan enerji talebine bağlı olarak 2018’de yüzde 1,8 oranında arttı.

 • 2018 yılında, G20 ülkeleri elektrik sektörü emisyonları yüzde 1,6 oranında arttı. Kömür kullanımının OECD ülkelerinde 2030 yılına kadar ve dünya genelinde 2040 yılına kadar sonlandırılması gerekiyor.

 • G20 ülkelerinde ulaşım emisyonları 2018 yılında yüzde 1,2 oranında arttı. Düşük karbonlu yakıtlar, yakıt karmasının yüzde 6’sından azını teşkil etti. Küresel ısınmayı 1,5C derecenin altında tutmak için bu oranın 2050 yılına kadar yaklaşık on kat artması gerekiyor.

 • G20 ülkelerinin inşaat sektöründen kaynaklanan emisyonları, yüzde 4,1 oranıyla 2018 yılında diğer sektörel emisyonlardan daha fazla arttı.

 •  2017 yılında G20 ülkeleri 127 milyar ABD dolarının üzerinde fosil yakıt teşviki sağlamaya devam ediyordu. Dokuz G20 ülkesinde, teşviklerde (kısmen petrol fiyatlarındaki düşüşe bağlı olarak) düşüş görülürken, doğal gaz altyapısı ve üretimine sağlanan teşvikler ise (düşen fiyatlara rağmen) sabit kaldı veya birçok ülkede arttı.

 • Bu fosil yakıt teşvikleri sadece bir kısmının yenilenebilir enerjiye yönelterek, temiz enerji dönüşümü finanse etmek ve emisyonları önemli ölçüde azaltmak mümkün.

Türkiye dünya hedeflerinin gerisinde

Ülkelerin, azaltım, finansman ve adaptasyon konusundaki politikalarını detaylı inceleyen çalışmada Türkiye ile ilgili bulguların bazıları şöyle:

 • Türkiye’nin BM’ye verdiği iklim hedefi (INDC) Paris Anlaşması ile uyumlu değil ve kritik derecede yetersiz.

 • Türkiye emisyonlarını 1990 ile 2016 yılları arasında %129 arttırdı ve mevcut emisyon politikası Paris Anlaşması’nın hedeflerinden çok uzakta.

 • Türkiye’nin emisyonları G20 ortalamasının altında ancak ülke halen elektriğinin yüzde 38’ini kömürle üretiyor.

 • Türkiye’de yenilenebilir enerjinin payı her geçen gün artıyor ve ancak elektrik sektörünün emisyon yoğunluğu halen G20 ortalamasının üstünde.

 • Ulaşım emisyonlarında Türkiye G20 ortalamasında ama bu emisyonlar da her geçen gün artıyor, ülkenin enerji kullanımı kaynaklı emisyonların yüzde 21’i ulaşım sektöründen kaynaklanıyor.

 • Türkiye binalar sektöründe ise G20 ortalamasından daha iyi bir performans gösteriyor.

Raporun tamamına buradan, Türkiye hakkındaki değerlendirmelerin tamamına ise bu link üzerinden ulaşabilirsiniz.

You may also like

Comments

Comments are closed.