Doğa MücadelesiManşet

Fındıklı’daki HES’e iptal

0

Daha önce “ÇED Olumlu” ve “ÇED Gerekli Değildir” kararlarının hukuka aykırı bulunarak mahkemelerce iptal edilmesinin ardından HES’lerin önünü kesecek hukuki bir karara daha varıldı. Rize’nin Fındıklı ilçesinde doğal SİT alanı ilan edilen Çağlayan Vadisi üzerinde yapımı planlanan Paşalar HES projesi için verilen “ÇED Olumlu Kararı”nı iptal eden Ankara 3’üncü İdare Mahkemesi, DSİ ile Ayen Enerji şirketi arasında imzalanan “Su Kullanım Hakkı Anlaşması”nın iptali amacıyla DSİ aleyhine açılan dava da “Anlaşmanın hukuka uygun olmadığına” hükmetti.

DAVA ÖNCE REDDEDİLDİ

DSİ ile Ayen Enerji şirketi arasında imzalanan “Su Kullanım Hakkı Anlaşması”nın iptali amacıyla DSİ aleyhine Ankara 3. İdare Mahkemesi’nde 2008’de açılan davada mahkeme, davayı açan H.Sıtkı Özkazanç’ın, “kişisel, güncel ve meşru bir menfaatinin olmadığı” gerekçe gösterilerek, “ehliyetsizlik” nedeniyle Danıştay yolu açık olmak üzere reddetmişti.

Mahkemenin ret kararı üzerine, temyiz başvurusunu kabul eden Danıştay 13. Dairesi, Ankara 3. İdare Mahkemesi’nin söz konusu kararını bozdu. Danıştay’ın bozma kararında, “Çevre, tarih ve kültürel değerlerin korunması ve imar uygulamaları gibi kamu yararını yakından ilgilendiren konuların daha geniş yorumlanması gerektiği Danıştay içtihatlarıyla kabul edilmiş bulunmaktadır. Davacının vatandaş sıfatı ve işlemin hukuki niteliği beraber değerlendirildiğinde dava konusu işlemle meşru ve güncel bir menfaat ilgisinin olduğu, dolayısıyla bu işleme karşı dava açma ehliyetinin bulunduğu anlaşıldığından, davayı ehliyet yönünden reddeden İdare Mahkemesi kararında hukuka uyarlık görülmemiştir” denildi.

RİZE İDARE MAHKEMESİ, ÇED RAPORU’NU İPTAL ETTİ

Bu süreç içerisinde Çağlayan Vadisi üzerindeki köylüler tarafından Rize İdare Mahkemesi’nde, Paşalar Regülatörü ve HES projesi için verilen ‘ÇED Olumlu’ Kararının iptali istemiyle dava açıldı. Mahkemenin, verdiği ‘yürütmeyi durdurma’ kararının ardından da bakanlığın verdiği ÇED Olumlu Kararını, ‘hukuka aykırı olduğu’ gerekçesi ile iptal etti. Çağlayan Vadisi, köylülerin başvurusu üzerine Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 1. Derecede Doğal SİT Alanı ilan edildi. HES yapımcı firması Ayen Enerji, SİT kararına itiraz ederek ‘iptal’ istemiyle Rize İdare Mahkemesinde dava açtı. Mahkeme, iptal başvurusunu reddetti. Danıştay’a yapılan temyiz başvurusu da Danıştay 6. Dairesi tarafından reddedilerek, Rize İdare Mahkemesi’nin kararı onandı ve Çağlayan Vadisi SİT Alanı olarak kaldı.

DANIŞTAY’IN BOZMA KARARINDAN SONRA GELEN İPTAL

Danıştay’ın kararı üzerine davayı yeniden inceleyen Ankara 3. İdare Mahkemesi, bu kez Danıştay’ın bozma gerekçesinin dışında, Paşalar HES projesi için Bakanlıkça verilen ‘ÇED Olumlu’ Kararının Rize İdare Mahkemesi tarafından iptal edildiği gerekçe gösterilerek; DSİ ile Ayen Enerji şirketi arasında imzalanan ‘Su Kullanım Hakkı Anlaşması’nın Danıştay yolu açık olmak üzere iptal edilmesine hükmetti.

Kararın ardından yazılı bir açıklama yapan Derelerin Kardeşliği Platformu Yürütme Kurulu Başkanı Mehmet Gürkan, kararı sevinçle karşıladıklarını belirterek, “Artık HES projelerine karşı yeni bir hukuksal dönem başladı” dedi.

(Ajanslar)

İlginizi çekebilir

Comments

Comments are closed.